ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Missie 3014

Met het online project MISSIE 3014 zet TeamAlert in op preventie, zodat jongeren bewuster zijn van hun kwetsbare positie in het verkeer. Met 6 manieren van gedragsbeïnvloeding verwerkt in dit leuke online project, heeft TeamAlert als doel ervoor zorgen dat alle leerlingen, ook na corona, veilig thuiskomen!

In 2018 vielen er 89 dodelijke slachtoffers onder jongeren door een verkeersongeval. Eén op de vijf (19%) dodelijke verkeersslachtoffers betrof een fietser. Voor jongeren is de fiets het meest gebruikte vervoersmiddel; zij fietsen met meer dan 2000 kilometer op jaarbasis dubbel zo veel als de gemiddelde Nederlander. Het hoge ongevalsrisico op de fiets wordt verklaard door relatief veel blootstelling aan gevaar, gebrek aan ervaring en onveilig gedrag van de jongeren zelf. Afleiding speelt bijvoorbeeld bij één op de drie fietsongevallen een rol en vier op de vijf jongeren geven aan hun telefoon weleens te gebruiken op de fiets.

Daarom heeft TeamAlert het online project MISSIE 3014 ontwikkeld! Met MISSIE 3014 maakt TeamAlert jongeren online op een leuke manier bewust van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Projectomschrijving

Tijdens MISSIE 3014 maken de jongeren een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! Middels het choose your own adventure principe bepalen ze zelf hoe hun karakter, avontuur en route eruit gaat zien. Omdat de jongeren opgaan in hun eigen verhaal, staan ze open voor positieve gedragsverandering. Het online project heeft een win-element om jongeren actief mee te laten doen. De jongeren krijgen verschillende video’s te zien waarin afleiding en risicoperceptie centraal staan. In de video’s ervaren ze hoeveel invloed afleiding heeft op hun rijgedrag en wordt hun risicoperceptie op de proef gesteld. Door de video’s zien de jongeren het belang van anticiperen en fietsen zonder afleiding in.

Aan de hand van stellingen waar de jongeren hun mening over geven, wordt de sociale norm blootgelegd. Om de effectiviteit van de norm te vergroten, zien de jongeren na hun antwoord wat leeftijdsgenoten vinden. Om het kennisniveau van de jongeren te verhogen, beantwoorden zij vervolgens quizvragen over het verkeer. Hierna krijgen zij ook passende handelingsalternatieven. Als laatste formuleren ze een positief voornemen om veilig het verkeer door te gaan en gaan ze de deal aan met zichzelf. Omdat ze zelf een voornemen formuleren, past het bij hun eigen verkeerssituatie. Met de deal committeren ze zich aan hun voornemen en vertonen ze sneller verkeersveilig gedrag.

Voor wie?

MISSIE 3014 is geschikt voor jongeren van 12 t/m 15 jaar oud.

Tijd: 30 minuten

Bereik: onbeperkt aantal klassen

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met TeamAlert via de website van TeamAlert.