ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Veilig uitgaan = veilig thuiskomen

Het verkeersveiligheidsproject ‘Veilig uitgaan = veilig thuiskomen’ maakt jongeren bewust van de risico’s en gevaren van rijden onder invloed met fiets, scooter en auto.

Dit project bestaat uit een interactieve theatervoorstelling, uitgevoerd door professionele acteurs. Het beoogd effect: bewustwording van de gevolgen van alcoholgebruik en elkaar leren aanspreken op dit gedrag.

Alle offline onderdelen van dit project zijn aangepast aan de richtlijnen van het RIVM.

De theaterworkshop Veilig uitgaan = veilig thuiskomen bestaat naast videoclips, reactietesten met alcoholsimulatiebrillen, stellingen en een alcoholafval quiz grotendeels uit een interactieve theater, waarin professionele acteurs aan de hand van praktijkgerichte scènes in het uitgaansleven van kroeg tot keet, op confronterende, leuke en indringende wijze met de scholieren omgaan. De scholieren worden als “regisseur” betrokken bij het oplossen van de gespeelde cases. Hierbij staat het aanspreken op onverantwoord en risicovol gedrag centraal. Dat dit al moeilijk genoeg is, zal door de actieve rol van de scholieren tijdens de interventie Veilig uitgaan = veilig thuiskomen duidelijk worden. Echter het effect is het bewustwordingsproces zienderogen groeit en het enthousiasme om met dit onderwerp verder te gaan gegarandeerd wordt aangewakkerd!

Voor wie?

Het project is gericht op leerlingen van 15 en 16 jaar (klas 3 of 4)

Er worden maximaal 4 voorstellingen van een lesuur op een dagdeel gehouden.

Door wie?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met het ZAT Projectenbureau via info@koop-co.nl of kijk op www.koop-co.nl.