Naar hoofdinhoud

Cijfers

Ongevallencijfers zijn een belangrijk hulpmiddel bij het werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Deze gegevens spelen een rol bij het ontwikkelen van beleid, het stellen van prioriteiten en het treffen van specifieke maatregelen.

Bronnen

We gebruiken de gegevens van door de politie geregistreerde ongevallen en verkeersslachtoffers. Daarbij moet worden aangetekend dat deze registratie niet compleet is. Daarom gebruiken we ook de schattingen van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) van de werkelijke omvang van het aantal verkeersslachtoffers. De SWOV maakt daarvoor gebruik van aanvullende gegevens vanuit ziekenhuizen. Ten opzichte van de politieregistratie bieden deze gegevens echter minder (verkeerskundige) informatie en ze zijn bovendien niet beschikbaar op lokaal niveau.

Ongevallenapplicatie

Samen met de provincies Gelderland en Overijssel hebben we een regionaal abonnement afgesloten op de ongevallenapplicatie VIA Statistiek. Daarmee hebben alle Oost-Nederlandse gemeenten (en andere regionale partners, zoals de politie) toegang tot de geregistreerde ongevalsgegevens in hun beheersgebied.