Naar hoofdinhoud

Ongevallenkaart

ROV Oost-Nederland maakt gebruik van de applicatie Oververkeer.nl. Dit is een ongevallenkaart met informatie over diverse verkeersveiligheidsthema’s.

Voor de ongevallenkaart is gebruik gemaakt van alle geregistreerde ongevallen tot en met 2019 (het zogenaamde BRON-bestand), waarbij minimaal sprake is van letsel en waarvan de locatie bekend is. Omdat er sprake is van onderregistratie van ongevallen, geeft de kaart geen volledig beeld. Het is een goede indicatie van de verkeersonveiligheid op een kruispunt of wegvak. Omdat verwacht wordt dat de ongevallenregistratie de komende jaren verder zal verbeteren zullen we de kaart regelmatig actualiseren. Wel zullen ten gevolge van de nieuwe privacy wetgeving in de toekomst minder gegevens per ongeval beschikbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het kenmerk alcoholgebruik.

Focus

Met de informatie op de kaart is zoveel mogelijk aangesloten bij de focusthema’s die het ROV Oost-Nederland hanteert. Zo is het mogelijk om ongevallen met een bepaalde doelgroep te accentueren. Momenteel kan dat voor de volgende thema’s:

  • Ongevallen met fietsers (ongeacht de leeftijd)
  • Ongevallen met jonge fietsers (4-15 jaar)
  • Ongevallen met oudere fietsers (65 jaar en ouder)
  • Ongevallen met jonge bromfietsers (16-24 jaar)
  • Ongevallen met jonge automobilisten (16-24 jaar)
  • Ongevallen met oudere automobilisten (65 jaar en ouder)
  • Ongevallen waarbij sprake is van alcoholgebruik

Tenslotte is het mogelijk om de gevaarlijke kruispunten (minimaal 4 letselongevallen in een periode van 5 jaar) op de kaart zichtbaar te maken. Eventueel kunnen deze ook in een lijst worden weergegeven. Ga naar de kaart via oost-nederland.oververkeer.nl.

Vraag of opmerking?

Graag horen we wat je van deze kaart vindt, zodat we hem verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Heb je een vraag of opmerking over de kaart? Mail deze naar Erik Fikkert.