Naar hoofdinhoud

Verkeersveiligheidsmonitor Oost-Nederland

De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met het opzetten van een regionaal monitoringssysteem verkeersveiligheid voor Oost-Nederland. Daarbij ging het om het bij elkaar brengen van tal van verkeersveiligheidsindicatoren waarmee de verkeers(on)veiligheid op regionaal en lokaal niveau kan worden gevolgd.

Dat heeft geresulteerd in de 'Verkeersveiligheidsmonitor Oost-Nederland', een webapplicatie binnen het benchmarkplatform CViews. Deze keuze is gemaakt omdat er binnen dit platform goede ervaringen waren met andere gemeentelijke monitors. Na het uittesten van de monitor bij een aantal pilotgemeenten is deze inmiddels beschikbaar voor alle Oost-Nederlandse gemeenten.
Met de verkeersveiligheidsmonitor kunnen gemeenten zich vergelijken met andere gemeenten of groepen van gemeenten (benchmark). Ook is het mogelijk om binnen een gemeente de ontwikkeling in de tijd te volgen.

Vooralsnog is de monitor alleen beschikbaar voor (Oost-Nederlandse) gemeenten. Deze kunnen zich via de site van de monitor aanmelden voor inloggegevens.

Ga naar de Verkeersveiligheidsmonitor Oost-Nederland.