ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Geplaatst op 16-12-2021

Vanaf 1 januari 2022 bestaat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland als samenwerkingsverband van de provincies Overijssel en Gelderland niet meer. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding worden vanaf dat moment integraal opgenomen in het beleid van de beide provincies. Dit zorgt ervoor dat beide zaken goed meegenomen worden in alle provinciale mobiliteitsprojecten en dat er meer ruimte is voor de provincies om eigen accenten te leggen.

ROV Oost-Nederland ontstond zes jaar geleden door een samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel. Daarbij vormen gedeputeerden Bert Boerman van de provincie Overijssel en Christianne van der Wal van provincie Gelderland de stuurgroep. Samen met partners zoals gemeenten, politie en OM, diverse verkeersveiligheidsorganisaties en kennisinstellingen werkte ROV Oost-Nederland aan gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid. Bert Boerman: “Het ROV Oost-Nederland heeft mooie resultaten behaald. Maar om verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding voortaan beter te borgen binnen de verschillende mobiliteitsprojecten, gaan de provincies Gelderland en Overijssel vanaf 2022 de samenwerking met nog meer focus vormgeven.”

Integrale aanpak

Christianne van der Wal: “Met het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 hebben we als gezamenlijke overheden besloten dat de inzet en aandacht voor verkeersveilig gedrag steeds belangrijker wordt. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding moeten standaard onderdeel zijn van alle provinciale projecten die te maken hebben met mobiliteit. Een apart samenwerkingsverband zoals ROV Oost-Nederland staat op een te grote afstand van de provinciale projecten en programma’s. We gaan verkeersveilig gedrag integraal meenemen in onze provinciale projecten. Daarom wordt de samenwerkingsovereenkomst vanaf 1 januari 2022 ontbonden.”

Gezamenlijke thema’s

Op een aantal landelijke thema’s blijven beide provincies nauw samenwerken. Dit geldt voor afleiding in het verkeer, rijden onder invloed en fietsverlichting. En uiteraard blijven de provincies in contact met elkaar over gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid. Om kennis uit te wisselen en doelmatig samen te werken bij nieuwe campagnes en projecten.

Kennis delen

De Overijsselse en Gelderse medewerkers van het huidige ROV Oost-Nederland blijven het eerste aanspreekpunt voor het verkeersveiligheidsnetwerk. Zij zijn in dienst van provincie Overijssel en provincie Gelderland en werken vanuit de eigen provincie aan het ophalen en verspreiden van kennis en het faciliteren van het netwerk rondom verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Bert Boerman en Christianne van der Wal: “ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband, maar de aandacht voor verkeersveiligheid gaat vanuit de beide provincies onverminderd door. De opgedane kennis en kunde die beide provincies de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd, blijven bewaard en ontwikkelen we verder met onze partners. Onze ambitie is en blijft: iedereen elke dag weer veilig thuis.”