Naar hoofdinhoud

Afleiding in het verkeer

Afleiding in het verkeer is een steeds groter probleem. Veel automobilisten, fietsers en voetgangers zijn in het verkeer bezig met mobiel – handheld - bellen, appen en luisteren naar muziek.

Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Daarom besteedt het ROV Oost-Nederland veel aandacht aan dit thema.

Regionale uitvoering landelijke campagnes

We sluiten met regionale activiteiten aan bij de landelijke campagne MONO.

Samenwerking rondom afleiding

In 2019 is het ROV Oost-Nederland begonnen met het uitdragen van de publiekscampagne MONO, gericht op ongestoord onderweg zijn. In 2021 zetten we interventies in om mobiel gebruik in het verkeer te voorkomen, het goede gedrag te behouden en ongewenst gedrag te veranderen. Daarbij is het belangrijk een sociale norm te stellen. De interventies sluiten aan bij de lijn die het Rijk heeft uitgezet. We ondersteunen gemeenten en politie bij communicatie hierover.

Omdat handhaving en met name het verhogen van de subjectieve pakkans een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van afleiding in het verkeer, wil het ROV graag in samenwerking met de politie inzetten op de combinatie van communicatie en handhaving.

Werkgeversaanpak

De komst van MONO is een goed aanknopingspunt om samen met bedrijven in hun rol als werkgever de sociale norm rond afleiding te versterken. Ook hier haken we aan bij de bestaande netwerken.