ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Snelheid in het verkeer

Snelheid is een belangrijke factor bij ongevallen. Over het algemeen geldt: stijgt de gemiddelde snelheid op een weg, dan leidt dit automatisch tot een grotere kans op ongevallen met een grotere kans op een ernstige afloop.

We zien hierin een toename ontstaan door de snelheids- en massaverschillen op de weg. De oorzaak hiervan ligt ook in de opkomst van nieuwe vervoersvormen als de e-bike, speed pedelec, (elektrische) bakfiets, e-step en het hogere gewicht van veel nieuwe personenauto’s. Verkeersdeelnemers zijn zich niet altijd bewust van de snelheid die ze rijden en het gevaar dat dit gedrag veroorzaakt.

Regionale uitvoering landelijke campagnes

We gaan verder met de aanpak van te hard rijden in buurten en wijken door middel van uitvoeringen van de buurt- en wijkaanpak van VVN en de inzet van de Safety-safe. Omdat bij deze aanpak veel mensen fysiek bij elkaar komen, wordt deze aanpak vanwege Covid-19 vervangen door de inzet van verkeersquizzen. Deze quizzen worden gepubliceerd in lokale kranten en op websites. Zodra fysieke bijeenkomsten weer mogen, wordt de buurt- en wijkaanpak weer opgepakt en de Safety-safe ook ingezet.

Versterken kennis

We verkrijgen dit jaar meer inzicht in de gevaren van snelheid in het verkeer ten opzichte van onze andere thema’s. Verder onderzoeken we welke gedragingen en soorten locaties in relatie tot snelheid de meeste risico’s opleveren. In november 2020 werd in te Tweede Kamer een motie aangenomen om de leidende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom omlaag te brengen van 50 naar 30 kilometer per uur. Om wegbeheerders in Oost-Nederland voor te bereiden, zet het ROV ook in op het versterken van kennis.

Werkgeversaanpak

Bedrijven kunnen ook in hun rol als werkgever de sociale norm rond snelheid versterken. Ook hier haken we aan bij de bestaande netwerken van de werkgeversaanpak.