Naar hoofdinhoud

Snelheid in het verkeer

Snelheid is een belangrijke factor bij ongevallen. In zijn algemeenheid geldt: stijgt de gemiddelde snelheid op een weg, dan leidt dit automatisch tot een grotere kans op ongevallen met een grotere kans op een ernstige afloop.

Wat bij snelheid meespeelt is dat verkeersdeelnemers zich niet altijd bewust zijn van de snelheid die ze rijden en het gevaar dat dit gedrag veroorzaakt.

Regionale uitvoering landelijke campagnes

We sluiten met regionale activiteiten aan bij de landelijke campagne.

Samenwerking rondom veiligheid plattelandswegen

De door ROV Oost-Nederland en CUMELA ontwikkelde communicatiemiddelen voor de campagne Modder op de weg? Gas los! zetten we ook in 2021 in. Samen met de landbouwsector blijven we in gesprek over het thema ‘drukte op de plattelandswegen’.

Werkgeversaanpak

Bedrijven kunnen ook in hun rol als werkgever de sociale norm rond snelheid versterken. Ook hier haken we aan bij de bestaande netwerken.