ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Doortrappen Gelderland

Let op: de informatie op deze pagina over het programma Doortrappen geldt alleen voor provincie Gelderland. Provincie Overijssel kijkt op dit moment hoe zij met Doortrappen aan de slag gaan binnen de provincie.

Veilig fietsen tot je 100ste. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat senioren zo lang mogelijk veilig én plezierig blijven fietsen. Daarbij is het lokale netwerk rondom de senior het uitgangspunt.

Het programma Doortrappen is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Fietsen helpt ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam te blijven. Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. De provincie Gelderland is kwartiermaker voor het programma. Dat betekent dat de provincie gemeenten adviseert over en hen stimuleert om met Doortrappen aan de slag te gaan. De informatie op deze pagina is bedoeld om gemeenten op weg te helpen met Doortrappen. Bent u op zoek naar informatie die geschikt is voor inwoners, voor uzelf of een senior in uw omgeving? Kijk dan op de publiekswebsite van Doortrappen.

Bewustwording en gedragsverandering

Ouderen fietsen graag, en willen blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Dat zie je terug in de jaarlijkse ongevallencijfers. Zo is bijna driekwart van alle fietsdoden en bijna de helft van de ernstig gewonde fietsers in Nederland ouder dan 60 jaar (bron: SWOV). Doortrappen besteedt aandacht aan risicofactoren zoals verminderde balans en coördinatie. Het programma speelt voornamelijk in op bewustwording en gedragsverandering bij de oudere fietser om zo het risico op ongevallen te verlagen. Om de oudere fietser te bereiken en bewustwording over fietsveiligheid en verandering van gedrag te bewerkstelligen is door het Mulier Instituut een klantreis ontwikkeld, die het proces van bewustwording tot gedragsverandering laat zien. De oudere fietser wordt zich bewust van zijn of haar gedrag, krijgt aangereikt hoe dit gedrag te veranderen en verandert dit gedrag stap voor stap. Uiteindelijk wordt de fietser zelf ambassadeur en motiveert zijn of haar omgeving.

Wat gaan we in Gelderland doen in 2022

We organiseren een aantal bijeenkomsten, sessies en trainingen. Daarnaast kun je meedoen aan de flexibele fietsinformatiedagen (in opdracht van provincie Gelderland georganiseerd door Mobycon, in samenwerking met de Fietsersbond) en worden er diverse Doortraproutes ontwikkeld (in opdracht van provincie Gelderland door de Fietsersbond). Ook zetten we in op het uitbreiden van het netwerk van Doortrappen. Want Doortrappen doe je niet alleen, maar juist met professionals van bijvoorbeeld de beleidsterreinen sport, zorg en welzijn. Zo werken we als provincie o.a. samen met de Gelderse Sportfederatie en zoeken gemeenten lokaal de samenwerking met bijvoorbeeld, de fietsenmaker, lokale fietsclubs, buurtclubs of de plaatselijke fysiotherapeut. Zo brengen we samen Doortrappen een stap verder. En daar plukt de senior de vruchten van.

Kwartaalbijeenkomsten en kwartiersmakerssessies

Iedere Gelderse gemeente is van harte welkom op onze Doortrapbijeenkomsten. Er zijn verschillende varianten. Zo organiseren we regelmatig een (algemene) informatie – of kennisbijeenkomst voor gemeenten. Daarnaast is het mogelijk om in je gemeente een kwartiermakerssessie met begeleiding te organiseren. Deze wordt door Mobycon uitgevoerd, in opdracht van provincie Gelderland. In een kwartiermakerssessie verken je samen met relevante partners (zoals buurtsportcoaches, VVN’ers, mensen van de Fietsbond, ANWB of welzijnswerkers uit de gemeente) in twee (online) sessies hoe je Doortrappen kan opzetten en uitvoeren in je gemeente. Na afloop krijg je een overzicht met de belangrijkste conclusies, tips en adviezen voor je eigen gemeente (externe link). Bij interesse kun je contact opnemen met Mandy Bufus, m.bufus@mobycon.nl.

Flexibele fietsinformatiedag

Senioren in je gemeenten op een slimme manier laten kennismaken met Doortrappen? Doe als gemeente mee aan een flexibele fietsinformatiedag. Een mooie manier om veilig fietsen onder de aandacht te brengen bij senioren.

Een flexibele fietsdag wordt op een centrale buitenlocatie georganiseerd. Bijvoorbeeld op een marktplein of als er ruimte genoeg is tijdens de weekmarkt. In de flexibele opzet werken we niet met inschrijvingen en kunnen ouderen zelf langskomen om hun vragen te stellen. Fietsdocenten van de Fietsersbond helpen ouderen bijvoorbeeld met het instellen van hun fiets, de keuze voor een elektrische fiets, informatie over driewielers of oefeningen om fit te blijven. De Fietsersbond voert de flexibele fietsdag op locatie uit.

Heb je interesse, stuur dan een email naar Mandy Bufus, m.bufus@mobycon.nl.

Doortraproutes

Provincie Gelderland heeft de Fietsersbond de opdracht gegeven in Gelderse gemeenten Doortraproutes te ontwikkelen. Dit zijn comfortabele en leuke fietsrondjes van 20­-25 km voor senioren. De routes zijn mooi en groen. Ze gaan zoveel mogelijk over ruime paden, rustige wegen, overzichtelijke kruispunten en kennen weinig obstakels. Op de route zijn zo nodig opletpunten aangegeven, waar de oudere fietser extra alert moet zijn.

Bekijk de Doortraproutes in Gelderland (externe link)

Training voor vrijwilligers

Werk je samen met vrijwilligers in je Doortrappen projectgroep? Geef ze op voor onze training voor vrijwilligers. In twee dagdelen maken ze kennis met Doortrappen, leren ze hoe zij een bijdrage leveren aan lokale activiteiten en wat hun rol daarin is. Zo creëer je echte ambassadeurs voor Doortrappen. En dat komt de lokale activiteiten alleen maar ten goede! De training wordt door Mobycon in opdracht van provincie Gelderland uitgevoerd en wordt gegeven aan groepen van maximaal 8 personen. De groep kan bestaan uit vrijwilligers uit meerdere gemeenten. Geïnteresseerd? Laat het weten aan Mandy Bufus, m.bufus@mobycon.nl.

Toolbox

Om gemeenten te ondersteunen in de communicatie over Doortrappen, is een toolbox samengesteld. Of je nu al deelneemt aan Doortrappen of gewoon regelmatig een berichtje over Doortrappen wilt plaatsen op de sociale media of op de gemeentepagina. Gebruik deze kant-en-klare middelen en teksten gerust om Doortrappen onder de aandacht te brengen bij de senioren in je gemeente!

Tip: van een aantal bestanden hebben we ook een versie met snijtekens. Wil je een folder of brochure laten printen? Dan kun je de versie met snijtekens bij ons opvragen. Stuur dan een email naar l.oberink@gelderland.nl.

Contact

Wil je aan de slag met Doortrappen, maar weet je niet hoe? Of is jouw gemeente al bezig met Doortrappen maar merk je dat activiteiten niet voldoende van de grond komen? Wil je advies over communicatie of heb je een andere vraag? Stuur een email naar Linda Oberink (kwartiermaker) via l.oberink@gelderland.nl. Op de algemene website van Doortrappen vind je een overzicht van activiteiten in de deelnemende Nederlandse gemeenten. Ook staat de website vol tips, inspirerende voorbeelden en Doortraproutes in het land.

www.doortrappen.nl


Illustratie Doortrappen

Drie fietsende senioren (illustratie)