ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Campagne BOB

De landelijke en regionale BOB-campagne is onderdeel van het programma Rijden Zonder Invloed. Hiermee willen we het aantal verkeersslachtoffers door het drinken van alcohol, of het gebruik van drugs en/of medicijnen terugdringen. En mensen bewust maken van de van de risico’s van het gebruik van deze middelen in combinatie met verkeersdeelname. De boodschap: Rijden zonder invloed is de normaalste zaak van de wereld.

Bob-campagnes

De Bob-campagnes vallen onder het programma Rijden Zonder Invloed. Rijden Zonder Invloed gaat over rijden zonder invloed van alcohol, medicijnen of drugs. De Bob-campagnes richten zich alleen op de combinatie alcohol en verkeer. Dit betekent dat er bij Rijden Zonder Invloed actief de koppeling met Bob gezocht wordt.

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. Jaarlijks vallen er ongeveer 6 verkeersdoden en 180 verkeersgewonden door de combinatie alcohol en verkeer. Ook het gebruik van drugs en (zware) medicijnen speelt in een aantal gevallen een rol. Met het programma Rijden Zonder Invloed laten we zien dat rijden ZONDER invloed de normaalste zaak van de wereld is!

Doelgroep

Al richt de campagne richt zich op iedereen in Gelderland en Overijssel, er is speciale aandacht voor jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. En voor mensen ouder dan 55 jaar. Lees waarom we ons speciaal op deze doelgroepen richten.

Over Rijden Zonder Invloed

De slogan van het programma is 'Rijden zonder invloed, daar ga ik voor!'. Het niet achter het stuur stappen nadat je gedronken hebt, drugs hebt gebruikt of (zware) medicijnen hebt geslikt moet vanzelfsprekend blijven en – voor wie het dat nog niet is – worden! Onze missie is deze opvatting en het bijbehorende gedrag te verankeren in Oost-Nederland. Dit doen we met een aantal maatregelen, deze vind je op www.rijdenzonderinvloed.nl. Een campagneteam gaan intensief aan de slag bij scholen, evenementen, sportclubs, festivals en andere plaatsen waar de doelgroepen zich bevinden.

Om gedrag te veranderen, is het belangrijk dat mensen zelf tot de conclusie komen dat rijden onder invloed geen goed idee is. Daarom draait het bij deze campagne om het zelf beleven en ervaren wat het gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen met je doet.

Samenwerking

Rijden Zonder Invloed is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Responsible Young Drivers, Keijzer Marketing, Communicatie & Management en verkeerskundigbureau XTNT. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met de politie Oost-Nederland (op het gebied van handhaving, voorlichting en preventie) en vragen we onze partners de campagneboodschap uit te dragen.

Kijk op www.rijdenzonderinvloed.nl/doe-mee om te zien welke organisaties en professionals in jouw regio zich inzetten voor acties en activiteiten die bijdragen aan de campagnedoelstellingen. Lokale of regionale organisatoren van events en festivals kunnen ondersteuning vragen van het Rijden Zonder Invloed campagneteam.