ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Hogere pakkans en forse boetes

Geplaatst op 16-06-2021

“Alleen ben je sneller, samen kom je verder.” Asia de Kort-Chajrewicz is operationeel specialist bij de politie Oost-Nederland bij de afdeling DROS INFRA. Zij merkt dat van handhaving en hoge boetes een preventieve werking uit kan gaan bij het vergroten van de verkeersveiligheid. Maar ze ervaart ook dat handhaving alleen niet voldoende is om het gedrag van verkeersdeelnemers blijvend te veranderen. “De politie wil graag een belangrijke speler zijn en samen optrekken met haar partners.”

Asia: “Afleiding in het verkeer zorgt voor heel veel ernstige ongevallen. Soms is het lastig om aan te tonen of er ook daadwerkelijk afleiding in het spel was. Bijna niemand geeft na een ongeluk aan dat hij of zij was afgeleid. Bij afleiding denken we vaak aan het gebruik van de mobiele telefoon en dat is ook een belangrijke veroorzaker. Maar je kunt ook afgeleid zijn omdat je bezig bent met je autoradio, je smartwatch of je navigatie. Of je bent bijvoorbeeld in gesprek met een passagier of zo diep in gedachten dat je je aandacht niet meer op de weg hebt. Wat we ook vaak tegenkomen: vrouwen die zich opmaken achter het stuur, of pakketbezorgers die met een tablet in de weer zijn om te kijken naar welk adres ze moeten. Ook de opkomst van steeds slimmere en bijna zelfrijdende auto’s zorgt ervoor dat mensen meer gelegenheid hebben om afgeleid te raken. Kortom, afleiding kan vele oorzaken hebben. Helaas zien we regelmatig de desastreuze gevolgen ervan, soms met dodelijke afloop.”

Preventieve werking

“Natuurlijk handhaven we hierop, dat is onze taak en de boetes die we uitdelen zijn fors. Door de hoogte van de boetes geven we het signaal af dat het gedrag echt wordt afgekeurd. Al kunnen de collega’s die handhaven niet altijd rekenen op begrip bij de automobilisten. ‘Hebben jullie niets beters te doen’, krijgen ze vaak te horen. Terwijl, als er een dodelijk ongeluk gebeurd, kan de straf volgens diezelfde mensen niet hoog genoeg zijn. Handhaven vormt het sluitstuk, je bestraft verkeerd gedrag. Maar je moet je ook altijd afvragen waar dat gedrag vandaan komt, wat veroorzaakt het. Voorlichting is daarom minstens zo belangrijk, al begrijp ik wel dat het lastig is om mensen te bereiken. Soms lijken met name jongeren zo vergroeid met hun telefoon, dat ze het echt lastig vinden om hem weg te leggen. En kijk ook naar de rol van de ouders. Welk signaal geven zij af als ze zelf ook altijd met hun mobiel in de weer zijn? Daarom is het zo belangrijk om als verkeersprofessionals intensief met elkaar samen te werken en campagnes en interventies op elkaar af te stemmen.”

Hogere pakkans

“Nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals de mono-cam (een camera die registreert of een automobilist een telefoon in de hand heeft), gaan ons zeker helpen met de handhaving. De mono-cam wordt nu nog niet op grote schaal ingezet, maar kan in de toekomst wel een belangrijke rol spelen, omdat je de pakkans vergroot. En hoe groter de kans dat je gepakt wordt, hoe groter ook de kans dat mensen toch bewust een andere keuze maken in het verkeer en zich minder laten afleiden. En daar is het uiteindelijk om te doen.”