ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Online inspiratiesessie: mogelijkheden en kansen van 30 km/u in de bebouwde kom

Geplaatst op 26-05-2021

Ruim een derde van de verkeersongevallen in Oost-Nederland wordt veroorzaakt op wegen met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Met een lagere snelheid op deze wegen kunnen veel verkeersongevallen voorkomen worden.

Onlangs is in de tweede kamer een motie aangenomen om een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom als uitgangspunt te nemen. Een lagere snelheid schept nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid én om stappen te zetten op andere beleidsterreinen. Zo kan een nieuw ingerichte ruimte uitnodigen om meer te bewegen, ontmoeting tussen bewoners stimuleren en ruimte bieden voor economische activiteiten of maatregelen rondom klimaatadaptatie.

Inspiratiesessie

Om te delen welke mogelijkheden en kansen 30 km/u binnen de bebouwde kom biedt, organiseren wij op 10 juni 2021 van 14:00 tot 15:00 uur een online inspiratiesessie.

Stadspsycholoog en schrijver Sander van der Ham vertelt tijdens deze sessie meer over dit onderwerp. Hij gaat in op wat een nieuwe maximumsnelheid met de hersenen doet en welke ruimtelijke aanpassingen er nodig zijn. Verder licht hij toe wat zo’n nieuwe ruimte voor mogelijkheden biedt voor veiligheid, beweging, recreatie en welzijn. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen.

Ten slotte willen we deze sessie graag benutten om van de deelnemers te horen waar behoefte aan is. Deze sessie is een eerste sessie, afhankelijk van de vragen die nog leven zullen we meer sessies over dit thema organiseren.

Uitnodiging voor meerdere beleidsterreinen

Omdat het onderwerp meerdere beleidsterreinen raakt, zijn collega’s van beleidsterreinen sport, recreatie, klimaatadaptatie en welzijn ook van harte uitgenodigd om deze sessie bij te wonen. Dus stuur de uitnodiging gerust door!

Deelnemen

Aanmelden is niet nodig. Via onderstaande link kun je de inspiratiesessie bijwonen.

Klik hier om deel te nemen

Graag tot 10 juni!