Naar hoofdinhoud

Verkeersveiligheid stopt niet bij gemeentegrens

Geplaatst op 09-02-2021

“Verkeersveiligheid is een voorwaarde voor mobiliteit en bereikbaarheid. Iedereen moet veilig van A naar B kunnen. Daar hecht ik veel waarde aan en daarom zet ik me op bestuurlijk niveau in voor verkeersveiligheid.” Wethouder Anja Prins van de gemeente Losser is samen met haar collega Maarten Slingerland van de gemeente Zwartewaterland bestuurlijk ambassadeur voor de verkeersveiligheid in Overijssel. Samen zetten ze zich in om verkeersveiligheid in de hele provincie naar een hoger plan te tillen.

Binnen hun eigen gemeente is veiligheid een belangrijk onderdeel van hun portefeuille. Prins: “Ik zie dat er mooie initiatieven ontstaan door samenwerking. Zo worden er lessen gegeven over de dode hoek bij vrachtwagens en grote landbouwvoertuigen in het verkeer aan de jeugd. En op initiatief van de verkeersouders hebben alle kinderen in onze gemeente een veiligheidshesje gekregen die ze op de fiets kunnen dragen om de zichtbaarheid te vergroten. Ook deelname aan bijvoorbeeld het verkeersexamen en de verkeersquiz, of een training over het veilig besturen van een scootmobiel of elektrische fiets zijn mooie voorbeelden van projecten die het gedrag in het verkeer op een positieve manier beïnvloeden.” Slingerland: “In Hasselt hebben we een proef gedaan met een slimme snelheidsmeter. Die beloont weggebruikers voor goed gedrag door geld in een virtuele spaarpot te stoppen, iedere keer als iemand zich aan de maximum snelheid houdt. Zoiets heeft echt effect op de verkeersveiligheid in woonwijken. Ik zie dat wijkbewoners hun rijstijl hebben aangepast sinds die actie, de slimme meter maakte mensen bewust van hun eigen gedrag. Daarnaast is het belangrijk om verkeersveiligheid te verbinden aan andere domeinen.” Prins: “Precies. Ik pleit voor een integrale visie op verkeersveiligheid. Als je bijvoorbeeld wilt dat inwoners meer gaan bewegen en je ontwikkelt daar beleid voor, dan moet verkeersveiligheid daar standaard onderdeel van zijn. Zo zorg je ervoor dat mensen niet alleen meer, maar ook veilig kunnen bewegen.

Regionale samenwerking

Deze lokale initiatieven vergroten de verkeersveiligheid binnen de gemeente. Maar de ambities van de wethouders gaan verder. Prins: “Verkeersveiligheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Als ik ergens naartoe ga, kan het gebeuren dat ik zowel over rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen rijd. Onveilig gedrag in het verkeer is niet aan gemeentegrenzen gebonden. Daarom vind ik het belangrijk om op regionaal niveau samen te werken. Niet alleen met andere gemeenten en de provincie, maar ook met bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie en organisaties zoals de ANWB en VVN. Als iedereen vanuit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid naar eigen vermogen bijdraagt aan het vergroten van de veiligheid onderweg, versterken we elkaar.”

Bestuurlijke bijeenkomst

Om hun collega’s in de provincie te enthousiasmeren en het belang van samenwerken en kennis delen onder de aandacht te brengen, organiseren de wethouders deze maand een bestuurlijke bijeenkomst. Slingerland: “Het doel is om verkeersveiligheid hoger op de bestuurlijke agenda’s te krijgen. Daartoe wordt een manifest ondertekend, waarin gemeenten en andere partijen nadrukkelijk uitspreken zich hieraan te verbinden. Hiermee willen we verkeersveiligheid naar een hoger plan tillen.” Prins: “Het manifest is de aftrap om die verbinding zichtbaar te maken. We willen kennis en informatie met elkaar delen, de bewustwording verhogen en het netwerk dat we aan het opbouwen zijn versterken.” Wanneer is bijeenkomst geslaagd? Prins en Slingerland: “Natuurlijk hopen we dat iedereen enthousiast aan de slag gaat, maar ons doel is pas echt bereikt als het in het belang van de bereikbaarheid daadwerkelijk veiliger wordt op de weg.”