ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Fietsers en ouderen zijn voor ons belangrijke doelgroepen, waarbij we ons in het bijzonder focussen op de combinatie oudere fietsers.

Binnen deze groep van kwetsbare verkeersdeelnemers gaat het vooral om mensen die kwetsbaarder zijn dan anderen in het verkeer. Dit kan zijn vanwege medische redenen, functiebeperkingen of broosheid. Maar ook verkeersdeelnemers die bescherming van een voertuig om zich heen missen, vallen onder deze groep. Van het totaal aantal ernstige verkeersslachtoffers (doden en gewonden) in Oost-Nederland neemt de fietser het grootste aandeel in met bijna 40%. Bijna driekwart van alle fietsdoden en bijna de helft van de ernstig gewonde fietsers is ouder dan 60 jaar. Als gevolg van de toenemende vergrijzing en het verder toenemend gebruik van de fiets, stijgt het aantal verkeersslachtoffers onder fietsende ouderen.

Doortrappen

In 2020 hebben we een start gemaakt met de invulling van onze rol (advies geven, kennisdelen en verbinden) in het landelijke programma Doortrappen. Het doel van dit programma is: veilig, plezierig en gezond blijven fietsen tot je 100ste. In 2021 gaan we door met het stimuleren en begeleiden van gemeenten in Doortrappen. We zetten in op het professionaliseren van alle betrokkenen, zodat ze zelf aan de slag kunnen met de vele initiatieven en projecten die binnen het programma Doortrappen ontwikkeld zijn. Om de verbinding met onze doelgroep laagdrempeliger te maken, zoeken en stimuleren we in 2021 nog meer de samenwerking met partners vanuit sport, gezondheid en zorg en welzijn.

Meer over Doortrappen

Stimuleren veilig fietsgebruik in het verkeer

We zien een sterk toenemend aantal fietsers en een grote diversiteit aan fietsen, zoals bijvoorbeeld speed pedelecs. We doen in 2021 onderzoek naar mogelijkheden om veilig gedrag van fietsers te stimuleren. Waarbij één van de resultaten zal worden uitgewerkt tot een product.

Stimuleren ‘senior proof’- wegontwerp

Om het ontwerp en de inrichting van een weg meer op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers af te stemmen, gaan we wegbeheerders door middel van kennisdelen stimuleren om hier op in te spelen. We doen onderzoek naar onveiligheid van voetgangers in het verkeer met aandacht voor zichtbaarheid en plaats op de weg.

Fietsverlichtingscampagne

Fietsverlichting is belangrijk voor de veiligheid van fietsers, vooral gedurende de donkere maanden van het jaar. Goede verlichting vermindert kans op ongeval met ongeveer 20%. Daarom gaat in het najaar de fietsverlichtingscampagne weer van start.

Werkgeversaanpak

Bedrijven kunnen ook in hun rol als werkgever aandacht vragen voor de kwetsbaarheden van medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer. We haken aan bij de bestaande netwerken van de werkgeversaanpak