Naar hoofdinhoud

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Onder kwetsbare verkeersdeelnemers verstaan wij ouderen en fietsers.

Binnen de groep kwetsbare verkeersdeelnemers richten we ons hoofdzakelijk op ouderen. Ouderen hebben door hun grotere fysieke kwetsbaarheid een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer. Ook zijn ouderen door functieverlies vaker betrokken bij bepaalde typen ongevallen. Door aanpassingen aan de infrastructuur, technische systemen in of aan het voertuig, educatie en voorlichting kan de ongevals- betrokkenheid van ouderen en de ernst van het letsel bij de ongevallen die plaatsvinden worden verlaagd.

Adviseren, kennisdelen en verbinden vanuit Doortrappen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een programma gepresenteerd om meer ouderen met interventies te bereiken: Doortrappen. Met Doortrappen richten we ons op de bevordering van de fietsveiligheid en het fietsgebruik door middel van een positieve boodschap en aansluiting bij lokale netwerken waarin ouderen zich begeven. In 2019 hebben we in een aantal gemeenten ervaring opgedaan met dit programma. In 2020 hebben we ons gericht op het breder uitrollen en het vergoten van ons aanbod aan geschikte interventies binnen Doortrappen.

Stimuleren gebruik fietsverlichting

We sluiten met regionale activiteiten aan bij de landelijke fietsverlichtingscampagne.