ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Onervaren verkeersdeelnemers

Wij richten ons op jongeren en bestuurders die een voor hen nieuw voertuig gaan besturen.

Bij jongeren zitten de grootste risico’s in een hoge risicoacceptatie, groepsdruk, weinig (rij)ervaring en gebrek aan kennis van verkeersregels. Bovendien zien we bij deze doelgroep een hoger risico op het gebied van rijden onder invloed en afleiding.

Jonge bestuurders en hun passagiers

We sluiten met regionale activiteiten aan bij de landelijke campagnes BOB en MONO, die zich richten op de belangrijke risico’s onder jonge bestuurders. Groepsdruk speelt een grote rol bij het onveilig gedrag van jonge automobilisten. We sluiten hiervoor aan bij de pilot ‘Doe je mond open!’. Deze pilot van Si ifra! is een bewezen effectieve gedragsinterventie uit Noorwegen. De interventie richt zich op jonge automobilisten én hun passagiers. Door deelname aan de pilot zijn jongeren beter in staat om groepsdruk te weerstaan, om zo beter voor zichzelf op te komen en hun verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer beter te kunnen nemen.

Nieuwe voertuigen

Nieuwe elektrische voertuigen (o.a. e-bike, speed pedelec, elektrische auto) worden steeds populairder voor woon-werkverkeer en recreatief gebruik. Het streven is dat de gebruiker bij aanschaf van een nieuw elektrisch voertuig weet wat de risico’s zijn en hoe zij daar mee om moeten gaan. We haken daarbij aan bij de bestaande regionale programma’s van de werkgeversaanpak, die gericht zijn op veilige, duurzame en slimme mobiliteit. Daarbinnen richten we ons op forenzen die vanuit deze programma’s een speed pedelec gaan uitproberen. We bieden hen de mogelijkheid om een training te volgen. Daarnaast worden kopers van een speed pedelec via de dealers benaderd met een aanbod voor deelname aan een training.

Motorrijders

Veel motorrijders rijden alleen in de lente- en zomermaanden en bouwen zo weinig rijervaring op. Vooral in de grensregio is behoefte aan informatie over de verschillen in verkeersregels. Een goede kennis van de verkeersregels bevordert het verkeersveilig rijgedrag van motorrijders en voorkomt risicovolle situaties. We ondersteunen de Nederlandse en Duitse politie bij het opstellen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal.

Veilig bezorgen

Doordat mensen meer thuiswerken en thuisblijven, stijgt het aantal bezorgingen. Daarvoor worden vaak jonge bezorgers ingezet. Ook bij deze specifieke doelgroep spelen thema’s afleiding en snelheid een grote rol in de verkeersveiligheid. Samen met bezorgplatform Thuisbezorgd en Verkeerveiligheidsorganisatie Team Alert, werkt het ROV aan een veilige inzet van bezorgdiensten. Hiervoor wordt een online risicotraining voor bezorgers ontwikkeld en uitgerold onder bezorgbedrijven in Oost Nederland. De bezorgbedrijven kunnen ook als werkgever betrokken worden om verkeersveiligheid (en de verschillende ROV thema’s) bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Onderzoek naar risicogedrag scooterrijders

Uit een eerste analyse van de ongevallencijfers wordt duidelijk dat in Oost Nederland ruim 50% van alle verkeersslachtoffers onder jongeren (16/17 jaar), bestuurders zijn van een bromfiets of scooter. Deze eerste analyse geeft echter nog onvoldoende inzicht in de achtergronden van deze problematiek en mogelijke oplossingen. Het ROV gaat de ongevallencijfers verder analyseren en aan de hand daarvan een inventarisatie opstellen van kansrijke maatregelen en pilots uitvoeren.