Naar hoofdinhoud

Onervaren verkeersdeelnemers

Wij richten ons op jongeren en bestuurders die een voor hen nieuw voertuig gaan besturen.

De risicofactoren bij jongeren zijn hoge risicoacceptatie, groepsdruk en weinig (rij)ervaring. Daarbij loopt de doelgroep meer risico op het gebied van rijden onder invloed en afleiding. Ongevallen ontstaan vaak door onwetendheid over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer en het gebrek aan kennis van verkeersregels.

Jonge bestuurders

We sluiten met regionale activiteiten aan bij de landelijke campagnes BOB en MONO. Hiernaast doen wij onderzoek naar risicogedrag om gerichte maatregelen in te kunnen zetten.

Aanjagen interventies en monitoring nieuwe voertuigen

Nieuwe elektrische voertuigen (o.a. e-bike, speed pedelec, elektrische auto) worden steeds populairder voor woon-werkverkeer en recreatief gebruik. Het streven is dat de gebruiker bij aanschaf van een nieuw vervoersmiddel weet wat de risico’s zijn en hoe daar mee om te gaan. We gaan het probleem verkennen en regionale oplossingen in kaart brengen. We haken daarbij aan bij de bestaande regionale programma’s gericht op duurzame en slimme mobiliteit.

Aandacht voor risicobewustzijn motorrijders

Veel motorrijders rijden alleen in de lente- en zomermaanden en bouwen zo weinig rijervaring op. We ondersteunen partners bij het verhogen van het risicobewustzijn onder motorrijders.