Naar hoofdinhoud

Rijden onder invloed

Alcoholgebruik in het verkeer is een groot risico waar continue aandacht voor nodig is. Ook neemt drugsgebruik in het verkeer onder jongeren toe.

Daarnaast brengt onverantwoorde inname van medicijnen in combinatie met andere middelen, aanvullende (soms nog onbekende) risico’s met zich mee. Middelengebruik in het verkeer wordt steeds minder sociaal geaccepteerd.

Programma Rijden zonder Invloed

De afgelopen 4 jaar heeft de aanpak van rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen gestalte gekregen door de uitvoering van Rijden Zonder Invloed (RZI). Het RZI- programma bevat een breed scala aan gedragsinterventies en communicatie, gericht op verschillende doelgroepen. RZI wordt in 2021 worden voortgezet inclusief effectmeting. Met het thema alcohol sluiten we met regionale activiteiten aan bij de landelijke BOB-campagne. Handhaving en met name het verhogen van de subjectieve pakkans levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van rijden onder invloed. Daarom wil het ROV graag in samenwerking met de politie inzetten op de combinatie van communicatie en handhaving.

Interventies evenementen platteland

Uit onderzoek blijkt dat er relatief veel sprake is van gebruik van alcohol en drugs tijdens evenementen op het platteland. In de uitvoering van het RZI-programma besteden we extra aandacht aan het inzetten van interventies op festivals.

Werkgeversaanpak

Bedrijven kunnen ook in hun rol als werkgever rijden zónder invloed als norm stellen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren. We haken aan bij de bestaande netwerken.