ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Rijden onder invloed

Alcoholgebruik in het verkeer is een groot risico waar continue aandacht voor nodig is.

Ook neemt drugsgebruik in het verkeer onder jongeren toe. We zien een toename in het gebruik van lachgas in het verkeer. Middelengebruik in het verkeer wordt steeds minder sociaal geaccepteerd.

Rijden Zonder Invloed

De afgelopen 4 jaar heeft de aanpak van rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen gestalte gekregen door de uitvoering van Rijden Zonder Invloed (RZI). Het RZI-programma bevat een breed scala aan gedragsinterventies en communicatie, gericht op verschillende doelgroepen. RZI wordt in 2021 voortgezet inclusief effectmeting. Met het thema alcohol sluiten we met regionale activiteiten aan bij de
landelijke BOB-campagne. Handhaving en met name het verhogen van de subjectieve pakkans, levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van rijden onder invloed. Daarom wil het ROV graag in samenwerking met de politie inzetten op de combinatie van communicatie en handhaving. Kijk voor meer informatie op de website van Rijden Zonder Invloed.

Werkgeversaanpak

Bedrijven kunnen ook in hun rol als werkgever rijden zónder invloed als norm stellen en daarmee een waardevolle bijdrage leveren. We haken aan bij de bestaande netwerken van de werkgeversaanpak.

Onderzoek naar gebruik lachgas

Het gebruik van lachgas in het verkeer is een steeds groter probleem met vaak ernstige afloop. We doen onderzoek naar hoe gebruikers het beste te benaderen zijn en welke interventies geschikt zijn om het gebruik van lachgas in het verkeer te voorkomen en te ontmoedigen. Wetgeving tegen het recreatief gebruik van lachgas wordt momenteel voorbereid.