Naar hoofdinhoud

Verkeersveiligheid in 2021

Geplaatst op 15-12-2020

Programmamanager Nicole van Zomeren vertelt over de plannen van ROV Oost-Nederland voor komend jaar en blikt terug op 2020. Ook in het nieuwe jaar zet het ROV zich weer in om iedereen elke dag weer veilig thuis te laten komen, waarbij rekening wordt gehouden met alle geldende COVID-19 maatregelen.

Nicole: “We hebben gemerkt dat het afgelopen jaar niet alleen ging om de naleving van de harde maatregelen, maar ook om de vertaling van de maatregelen op basis van een gedeeld gevoel van onveiligheid. En dat heeft invloed gehad op de uitvoering van onze werkzaamheden. Ik heb heel veel inventiviteit gezien bij de partijen die voor ons activiteiten uitvoeren. Interventies werden aangepast zodat ze én voldeden aan alle maatregelen van het RIVM en bovendien onze partners een veilig gevoel geven. Op die manier konden de activiteiten waar mogelijk toch doorgaan in 2020.”

Aandachtspunten voor het werkplan

COVID-19 heeft ook invloed op de plannen van het ROV voor het komende jaar. De volgende feiten worden geconstateerd:

  • Toename fietsgebruik
  • Er zijn meer wandelaars en hardlopers
  • Mensen werken meer thuis, de spits wordt vermeden
  • Er zijn meer bezorgdiensten op de weg
  • Afstand houden blijft de norm

Deze constateringen hebben direct invloed op het werk van ROV Oost-Nederland. In 2021 ligt de focus met name op:

  • De verkeersveiligheid rondom het gebruik van tweewielers
  • Heterogeniteit in het verkeer
  • Duurzame en veilige inzet bezorgdiensten
  • Specifieke doelgroep communicatie

Nicole: “Deze onderwerpen zijn aandachtspunten in ons werkplan 2021. We zien bijvoorbeeld dat de heterogeniteit in het verkeer toeneemt. Dat betekent dat er steeds meer mensen met verschillende vervoersmiddelen gebruik maken van hetzelfde stuk weg, zowel automobilisten, fietsers, mensen op een speed pedelec, bussen, etc. Dat vraagt om extra aandacht voor verkeersveilig gedrag.
We zien een toename van het aantal bezorgdiensten op de weg. Daarom zetten we in 2021 in op een duurzame en veilige inzet van bezorgdiensten. We richten ons dan met name op een wat jongere doelgroep, omdat het vaak jongere mensen zijn die werken als bezorger.
In 2020 is het gebruik van de fiets toegenomen. Daarom is de verkeersveiligheid rondom het gebruik van tweewielers één van onze speerpunten. We houden ons onder andere bezig met de kwetsbare verkeersdeelnemers, dat doen we bijvoorbeeld met het programma Doortrappen. Maar we hebben ook aandacht voor de veiligheid op fietspaden en het gebruik van de speed pedelec als veilig, slim en duurzaam alternatief voor de auto. En natuurlijk komt ook de fietsverlichtingscampagne in 2021 weer terug.
Sommige doelgroepen zijn lastig te bereiken, bijvoorbeeld ouderen. Het komende jaar willen we daarom inzetten op extra communicatie richting deze specifieke doelgroepen. De COVID-19 maatregelen zijn ook in 2021 leidend bij de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat we bij onze interventies alle maatregelen in acht nemen.”

Afleiding en rijden onder invloed

Naast deze aandachtspunten geven we in 2021 het hele jaar door uitvoering aan rijden onder invloed en afleiding in het verkeer. Deze programma’s sluiten met regionale activiteiten aan bij landelijke campagnes. Naast rijden onder invloed van alcohol, drugs of rijgevaarlijke medicijnen, wordt ook onderzoek gedaan naar het gebruik van lachgas. Rondom het thema afleiding en de veilige inzet van de speed pedelec is er een samenwerking tussen het ROV en de werkgeversaanpak veilig, slim en duurzaam.

Met dit werkplan geeft het ROV ook in 2021 invulling aan de rol van kennispartner en adviseur gedragsbeïnvloeding.