Afleiding

Veel weggebruikers zijn tijdens hun deelname aan het verkeer ook met andere zaken bezig. Appen, luisteren naar muziek, bellen of twitteren, ze zijn afgeleid. En dat kan voor onveilige situaties zorgen.

Veel organisaties erkennen het probleem, niet voor niets is het convenant ‘Veilig gebruik van smartfuncties in het verkeer’ opgesteld. Ook ROV Oost-Nederland besteedt in 2019 extra aandacht aan dit onderwerp. We ontwikkelen een aanpak en kijken hoe we (mede namens de provincies Gelderland en Overijssel) invulling willen geven aan het convenant.

Wij vinden het belangrijk om hierbij rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van slimme mobiliteit. En dan met name het dilemma tussen het nut van smart mobility toepassingen (navigatie, actuele verkeersinformatie) en de risico’s van afleiding in het verkeer. Ons uitgangspunt: smart mobility Ja! Afleiding Nee!