Enquete gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid

Met deze enquête onderzoekt het ROV Oost-Nederland elke twee jaar hoe het met het verkeersveiligheidsbeleid van de Gelderse en Overijsselse gemeenten gesteld is.

De meeste recente enquête is gehouden in 2016 en betreft het jaar 2015. De respons was met 70% goed, maar ten opzichte van eerdere enquêtes is deze wel aan het afnemen. Van gemeentezijde wordt aangegeven dat de vragenlijst vrij lang is en veel uitzoekwerk vereist. Aangezien veel van de enquêteresultaten worden gebruikt in de Verkeersveiligheidsmonitor Oost-Nederland bekijkt het ROV of het efficiënter is om deze producten te combineren.

Opvallende bevindingen

  • Verkeersveiligheid is goed verankerd in de gemeentelijke beleidsplannen.
  • De Overijsselse coördinatoren zijn meer tevreden over de bestuurlijke aandacht dan de Gelderse.
  • Zowel qua tijd als qua financiën wordt in Overijssel meer aan verkeersveiligheid besteed dan in Gelderland.
  • Het aantal activiteiten in het basisonderwijs vertoont in beide provincies een stijgende lijn. De kwaliteit van de schoolomgeving wordt over het algemeen positief beoordeeld.
  • Het overgrote deel van de gemeenten zou graag meer invloed op de verkeershandhaving willen hebben. Deze behoefte is in Gelderland groter dan in Overijssel.

Meer informatie

Download Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2015.