ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

JONGleren

JONGleren is een educatief programma over gedrag in het verkeer en over verkeersopvoeding voor peuters en kleuters. Al nemen kinderen van 2 tot 6 jaar nog niet zelfstandig deel aan het verkeer, zij leren op jonge leeftijd al veel van de volwassenen om hen heen.

Voor wie?

JONGleren in het verkeer is bestemd voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1 en 2, kinderen en ouders. Het is een mooi project om als kinderopvangorganisatie en school samen aan deel te nemen in het kader van de doorgaande lijn naar de basisschool. JONGleren is opgenomen in de CROW toolkit en in 2018 opnieuw getoetst.

Waarom JONGleren?

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met verkeersopvoeding. Door regelmatig met kinderen te praten en te spelen over verkeer, leveren professionele opvoeders hier een bijdrage aan. Kinderen ontwikkelen zo normen, waarden en gewoontes in het verkeer.

Inhoud project

  • Een scholingsbijeenkomst voor de pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2.
  • Uitvoeren van het project in de groepen (3 tot 6 weken).
  • Een informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers en grootouders.

Daarnaast zijn aanvullende initiatieven mogelijk. Er is een materialenkist, handboek met activiteitenbeschrijvingen om concrete verkeerseducatieve activiteiten met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters uit te voeren.

Het programma sluit hierdoor goed aan op de eisen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de nieuwe wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IIK).

Door wie

Neem voor meer informatie over JONGleren contact op met:

Regio Rivierenland, Achterhoek, Arnhem-Nijmegen: Gerrie Compen, Edux Onderwijspartners, g.compen@edux.nl.

Regio Stedendriekhoek, Vallei, Noord-Veluwe: Ingrid van Berkel, VEBE Media, info@vebemedia.nl

Meer informatie

www.jonglereninhetverkeer.nl