ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Verkeersexamen

Leerlingen van groep 7 en/of 8 kunnen deelnemen aan het schriftelijk en praktisch Verkeersexamen van VVN.

Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is essentieel voor kinderen. Scholen dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met het VVN Verkeersexamen.

Het examen bestaat uit twee delen:

  • Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Het VVN theoretisch verkeersexamen kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen. Ieder najaar ontvangen alle scholen schriftelijke informatie over het bestellen van de theorie verkeersexamens.
  • Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. In de periode van maart tot en met juni stappen veel kinderen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of ze de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Kinderen leggen op de fiets een route af in de buurt van de school en onderweg worden ze beoordeeld op hun vaardigheden in het verkeer. Het examen vindt plaats in de maanden april, mei en juni. Organisatoren van het praktisch verkeersexamen doen er goed aan om tijdig met de scholen een datum af te spreken (let op: kijk op de website van het Cito of er een Citotoets is in examenperiode).

Voor wie?

Het VVN Verkeersexamen is geschikt voor leerlingen van groep 7 en/of 8.

Door wie?

Scholen bestellen zelf het VVN theorie Verkeersexamen en nemen dit zelf af. Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt lokaal georganiseerd door de gemeente, een lokale VVN-afdeling of de school zelf. Hiervoor is geen landelijk vastgestelde datum.

Kijk voor meer informatie over dit project op https://examen.vvn.nl/.