ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Verkeerskunsten

Verkeerskunsten is gericht op het verbeteren van de motorische fietsvaardigheid en fietsveiligheid voor groep 1 t/m 8. Dit doen met praktische oefeningen op het schoolplein of in de wijk.

In het programma Verkeerskunsten draait het om praktische verkeerslessen me de nadruk op de motorische fietsvaardigheid en fietsveiligheid. Deze lessen staan in het bronnenboek. Bij elke oefening staan de leerdoelen ervan omschreven. Door het uitvoeren van de activiteiten uit dit bronnenboek, worden de leerlingen voorbereid op het veilig deelnemen aan het verkeer. Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, als vervolg op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode. Door gebruik te maken van Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie.

Inhoud project

De activiteiten zijn ingedeeld aan de hand van drie hoofdthema’s:

  • Lopen en oversteken met activiteiten zoals het lopen op de stoep en het oversteken (groep 1 t/m 4)
  • Fietskunsten met activiteiten om de basisvaardigheden van het fietsen te oefenen (groep 1 t/m 8)
  • Fietskunsten in het verkeer met activiteiten om het deelnemen aan het echte verkeer als fietser te oefenen (groep 5 t/m 8)

Elke oefening is gericht op het trainen van één of twee vaardigheden. De oefeningen hebben betrekking op onder andere: goed opstappen en wegrijden, hand uitsteken en bocht rijden, over schouder kijken en rijstrook wisselen, inschattingsoefeningen afstanden (vanaf groep 6), naast elkaar rijden, obstakels, vervoer van passagiers/bagage (vanaf groep 7/8).

In aanvulling op Verkeerskunsten is een materialenset gemaakt, waarin alle materialen zitten om de activiteiten van Verkeerskunsten uit te kunnen voeren. De leskaarten zijn eenvoudig van opzet en volgens een vaste structuur opgebouwd. Allereerst staat op de leskaart beschreven welke materialen er nodig zijn en welke deelvaardigheden geoefend worden. Naast een uitgebreide beschrijving van de oefening zijn op de leskaart ook de aandachtspunten bij het uitvoeren van de oefening vermeld. Voor ouders is er voor elke groep een kopieerblad toegevoegd waarop tips worden gegeven hoe ze met hun kind kunnen oefenen in het verkeer. Uiteraard zijn deze ook digitaal beschikbaar.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met de stichting Verkeersonderwijs.nl via info@verkeersonderwijs.nl