ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

VerkeersLokaal

VerkeersLokaal is een interactief, leerzaam en aantrekkelijk online verkeerseducatie-programma, gericht op de lokale verkeerssituaties in de woon-schoolomgeving van leerlingen.

De woon-schoolroute wordt in kaart gebracht en leerlingen geven gevaarlijke punten op deze route aan. Deze gegevens zijn de input voor een lokale, op maat gemaakte verkeersquiz en praktijk fietslessen in de eigen schoolomgeving. Naast de verkeersregels ligt sterk de nadruk op verkeersveilig gedrag en de gevaren van afleiding in het verkeer. Door het flexibele ontwerp van het programma bepaal je zelf of je VerkeersLokaal binnen je school of als thuiswerkopdracht inzet.

Het programma kan bijvoorbeeld worden gebruikt als aanvulling op de reguliere verkeersmethode, om extra te oefenen met de verkeersregels. Maar een school kan bijvoorbeeld ook een klassikale competitie houden of juist één aspect van het verkeer gericht belichten. Klassikaal of individueel, dat bepaalt de school volledig zelf. De belangrijkste onderdelen van VerkeersLokaal zijn:

  • Verkeersquizzen met vragen over verkeerssituaties in de eigen gemeente of schoolomgeving. Met foto's die in de eigen wijk genomen zijn en waarin leerlingen van de school zelf figureren.
  • Woon- schoolroute: Leerlingen kunnen hun eigen schoolroute intekenen in het programma. Zo worden ze zich nog meer bewust van de gevaarlijke punten in hun dagelijkse route.
  • Gevaarlijke punten prikken: Leerlingen kunnen zelf aangeven welke verkeerssituaties zij gevaarlijk vinden, door punten te prikken op een digitale kaart en hierbij opmerkingen te plaatsen. Er is er een uitgebreide docentenmodule waarin de resultaten van de leerlingen (zelfs real-time) gevolgd kunnen worden en waarmee de leerkracht de vorderingen van de leerlingen kan bijhouden. Ook kan de leerkracht zien welke moeilijke of gevaarlijke verkeerssituaties door de leerlingen zijn opgegeven.
  • De praktijkfietsles: sluit goed aan op het online programma omdat de ingevoerde punten en routes de basis vormen voor de lokale educatieroute. De les begint met een klassikale introductie en wordt afgesloten met een klassikale evaluatie. Tijdens de praktijkles fietsen leerlingen gedurende een uur in kleine groepjes met de verkeersdocent de op maat gemaakte verkeerseducatieroute. Zij gaan met elkaar in discussie over verkeerssituaties en ervaringen het gedrag dat zij zouden moeten vertonen.

Voor wie?

VerkeersLokaal is een online verkeerseducatieprogramma voor bovenbouwleerlingen van de basisschool en voor brugklassers van het voortgezet onderwijs.

Dit project wordt alleen uitgevoerd in de Gelderse regio's Vallei, Achterhoek en Arnhem-Nijmegen.

Door wie?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met VerkeersLokaal via www.verkeerslokaal.nl.