Voorstelling muis

Drie interactieve theatervoorstellingen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs over verkeer.

Pas op Muis (onderbouw)

Pas op Muis is een kleutervoorstelling over verkeer en verkeersveiligheid, bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De voorstelling gaat over een clowntje dat is weggelopen uit het circus en verdwaald is. Onderweg worden hem enkele elementaire verkeersregels en verkeerstekens uitgelegd.

De voorstelling duurt 50 minuten en is interactief, kinderen mogen meedoen. Nadien is er voor de kinderen gelegenheid om vragen te stellen of het oversteek-liedje nog eens te zingen. Verder is er materiaal waar de klas voor- en achteraf iets mee kan doen.

Muis schrikt zich een ongeluk (middenbouw)

Voor groep 3, 4 en 5 van de basisschool is er de voorstelling 'Muis schrikt zich een ongeluk'. Deze voorstelling gaat over Muis die boodschappen gaat doen in de grote stad. Hij weet nog niet zo veel van de verkeersregels, maar gelukkig komt hij een oude bekende tegen, Tante Emma, die hem leert wat de afspraken in het verkeer zijn.

De kinderen mogen zelf mee doen. Ze mogen meefietsen op een rotonde of zich verplaatsen in de bestuurder van een auto of motor. Ook deze voorstelling duurt 50 minuten en naderhand is er tijd om vragen te stellen.

Muis in de Grote Verkeersshow (bovenbouw)

Tenslotte is er voor groep 6, 7 en 8 de voorstelling 'Muis in de Grote Verkeersshow'. In deze voorstelling speelt Muis samen met Tante Emma en Kiki in een show waarin diverse verkeersborden, voorrangsregels en gevaarlijke situaties worden besproken.

Door zelf mee te spelen en vragen te moeten beantwoorden, worden de kinderen actief betrokken. De duur van de voorstelling is ongeveer 45 minuten. Naderhand mogen de kinderen vragen stellen en nemen we de moeilijkste situaties nog eens met hen door.

Meer informatie

www.matterofact.nl