ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Voorstelling muis

Drie interactieve theatervoorstellingen voor alle leerlingen van het basisonderwijs.

Pas op Muis (onderbouw)

Pas op, Muis! is een theatervoorstelling over verkeer en verkeersveiligheid, bedoeld voor groepen 1 en 2 van de basisschool. De voorstelling gaat over een clowntje (Muis) dat is weggelopen uit het circus en verdwaald is. Hij ontmoet Tante Emma en Roos die hem enkele elementaire verkeersregels en verkeerstekens uitleggen.

De voorstelling duurt 50 minuten en is interactief, kinderen worden uitgenodigd mee te doen. Nadien is er voor de kinderen gelegenheid om vragen te stellen of om het oversteek-liedje nog eens te zingen. Verder is er materiaal waar de klas achteraf iets mee kan doen.

Muis schrikt zich een ongeluk (middenbouw)

Voor groepen 3, 4 en 5 van de basisschool is er de voorstelling 'Muis schrikt zich een ongeluk'. Deze voorstelling gaat over Muis, een clownesk figuur uit het neergestreken circus, die boodschappen gaat doen in de grote stad. Hij weet nog niet zo veel van de verkeersregels, maar gelukkig komt hij een oude bekende tegen: Tante Emma. Zij leert hem wat de afspraken in het verkeer zijn.

Kinderen worden uitgenodigd zelf mee doen. Ze mogen meefietsen op een rotonde of zich verplaatsen in de bestuurder van een auto of motor. Ook deze voorstelling duurt 50 minuten en naderhand is er tijd om vragen te stellen. Ook na deze voorstelling is er materiaal voor de leerkrachten om de lesstof nog eens aan te tippen.

Muis in de Grote Verkeersshow (bovenbouw)

Tenslotte is er voor groepen 6, 7 en 8 de voorstelling 'Muis in de Grote Verkeersshow'. In deze voorstelling speelt Muis samen met Tante Emma en Kiki in een show waarin diverse verkeersborden, voorrangsregels en gevaarlijke situaties worden besproken.

Door zelf mee te spelen en vragen te moeten beantwoorden, worden de kinderen actief betrokken. De duur van de voorstelling is ongeveer 45 minuten. Naderhand mogen de kinderen vragen stellen, nemen we de moeilijke situaties nog eens met hen door en zoomen we in op de vraag WAAROM een situatie moeilijk is.

Door wie?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Matter of Act Theaterproducties via www.matterofact.nl.

Dit project wordt uitgevoerd in de Gelderse regio Rivierenland en in de provincie Overijssel.