Iedereen elke dag weer veilig thuis

Het verkeer moet nog veel veiliger. Dat vinden niet alleen wij van ROV Oost-Nederland, maar het is ook de mening van het nieuwe kabinet. Rutte 3 heeft verkeersveiligheid weer hoger op de politieke agenda gezet.

Ik ben blij dat steeds meer partijen en de politiek doordrongen zijn van de problematiek en dat ze daarbij inzien dat het gedrag van de verkeersdeelnemer vaak de oorzaak is van ongelukken. Educatie, voorlichting en ontwikkeling en promotie van slimme systemen om ongewenst gedrag in het verkeer te voorkomen worden nog belangrijker.

Op nationaal niveau wordt gewerkt aan hernieuwing van de verkeersveiligheidsaanpak. Alle goede en bewezen projecten moeten vooral doorgaan of worden doorontwikkeld, maar er is veel meer nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet alleen de gezamenlijke overheden staan hiervoor aan de lat, maar ook ondernemers, onderwijs & onderzoek en de omgeving. De verkeersdeelnemers zelf, moeten in actie komen en hun krachten  bundelen voor minder verkeersslachtoffers.

Afleiding van bestuurders 

Slimme systemen en apps voor bestuurders om het drukke verkeerssystemen beter te laten functioneren zijn volop in ontwikkeling. Gelukkig is in 2017 al een convenant ondertekend om met de makers van slimme mobiliteitstoepassingen af te spreken dat deze systemen geen negatief effect mogen hebben op onze verkeersveiligheid. En dat is belangrijk, want we zien in het verkeer steeds vaker dat mensen zich laten afleiden door bijvoorbeeld hun smartphone. Daarom hebben we afleiding in het verkeer voor 2018 als extra focusthema toegevoegd. Hoewel het nog moeilijk onderbouwd kan worden met cijfers, zijn bestuurders tijdens het rijden vaker bezig met hun smartphone. Voorkom dit, door niet zelf te rijden, maar met iemand mee te rijden, of gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Extra focus

Afleiding is dus één van onze nieuwe focusthema’s voor 2018. Ook oudere verkeersdeelnemers verdienen in 2018 onze aandacht. De groep ouderen in onze samenleving wordt steeds groter en ze blijven graag zo lang mogelijk mobiel. Uit analyses van ziekenhuisregistraties die Veiligheid NL voor ons in 2017 heeft uitgevoerd kwam naar voren dat er steeds meer ouderen betrokken zijn bij verkeersongevallen. Daarom gaan we in 2018 extra aandacht schenken aan deze doelgroep. Daarnaast richten we ons in 2018, net als in voorgaande jaren op vier focusthema’s; fietsers, jonge bestuurders, rijden onder invloed en snelheid.

Hopelijk ooit overbodig

Al onze plannen zijn beschreven in het Meerjarenprogramma 2018-2021. Hierin geven we aan hoe we de doelgroepen meer dan voorheen willen bereiken en wat onze aanpak is.

Net als voorgaande jaren is ons meerjarenprogramma geactualiseerd en inmiddels vastgesteld door de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ergens hoop ik dat dit op een dag niet meer nodig is en dat alle inspanningen voor meer verkeersveiligheid overbodig zijn omdat er in Oost-Nederland geen verkeersslachtoffers meer vallen.

Tot die dag blijven we ons als ROV inzetten om samen met bestaande en nu nog onbekende partners Oost-Nederland verkeersveiliger te maken voor alle weggebruikers. Daar mag je het team ROV en mij aan houden.

Karsten