ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Ons team in coronatijd

Geplaatst op 24-06-2020

En toen stond alles plotseling stil. Mooie verkeersveiligheidscampagnes, interventies op festivals en evenementen, bijeenkomsten met onze partners, verkeerseducatie op scholen. Er ging een dikke streep door ons uitvoeringsprogramma. Programmamanager Nicole van Zomeren blikt terug op de afgelopen periode, waarin alles anders was en tóch hetzelfde bleef.

“Natuurlijk moesten wij met elkaar als team van ROV Oost-Nederland wennen aan de nieuwe situatie. Je bent veel meer dan voorheen afhankelijk van de apparatuur en een teamoverleg via Zoom kan weliswaar heel productief zijn, maar je mist wel het praatje bij het koffieautomaat.

Maar al snel werd me duidelijk dat onze rol – ondanks de veranderende samenleving – onveranderd bleef. We zijn en blijven de netwerkorganisatie van Oost-Nederland op het gebied van verkeersveiligheid. Het orgaan dat partijen met elkaar in contact brengt, projecten initieert en kennis verzamelt en deelt. En daar hebben onze samenwerkingspartners nog steeds behoefte aan, al is het in een andere vorm.

In contact blijven

Een heleboel kon en kan nog steeds niet doorgaan, maar de regelmatige overleggen in de regio’s met onze partners vinden wel gewoon plaats – online uiteraard. Want het is juist nu heel belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden. Daarom sturen we zeer regelmatig onze partners een update over alle ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid, zoals digitale verkeerseducatieprojecten en interessante online bijeenkomsten.

De geplande verkeersveiligheidscampagnes kwamen in overleg met het Rijk te vervallen. In plaats daarvan hebben we wel volop uiting gegeven aan de nieuwe landelijke campagne ‘Verantwoord naar school in Coronatijd’. Scholen konden bijvoorbeeld via ons gratis campagnemateriaal bestellen. En in bushokjes rondom VO-scholen in heel Oost-Nederland hingen abri’s met de boodschap om ook onderweg voldoende afstand te houden en elkaar de ruimte te geven. En zeer recent nog organiseerden we een online bijeenkomst voor onze partners, waarin ze met elkaar konden sparren over de uitdagingen van de 1,5 meter samenleving in combinatie met verkeersveiligheid.

Een andere vorm

Ook de interventies van het programma Rijden Zonder Invloed op festivals en evenementen kwamen te vervallen. De uitvoerder van de campagne heeft de interventies aangepast aan de RIVM-richtlijnen. Nu zijn we in overleg met gemeenten en andere partners om te kijken hoe we deze interventies daadwerkelijk op een verantwoorde manier kunnen inzetten in uitgaansgebieden. Bijvoorbeeld met de 3D tripping en de alcohol- en drugstesten. Zodat de bezoekers van de horeca eraan herinnerd worden dat alcohol en drugs niet thuis horen in het verkeer. Want ook in deze tijd blijft rijden zonder invloed natuurlijk de norm.

De verkeersbewegingen in Nederland veranderen. Mensen werken vaker thuis. Het gebruik van het OV neemt af, maar het gebruik van de elektrische fiets of speed pedelec neemt juist toe. Daarom hebben we de samenwerking rondom de werkgeversaanpak geïntensiveerd en leggen we de focus op veilig gebruik van de speed pedelec en e-bike in het woon-werkverkeer en is er extra aandacht voor afleiding op de fiets.

In levende lijve

Ik ben trots op mijn collega’s die flexibel zijn en voortvarend aan de slag zijn gegaan met de nieuwe uitdagingen die er plotseling lagen. Daarbij is ons uitgangspunt continu om de behoeftes bij onze partners te peilen en daar invulling aan te geven. Ik denk dat mijn collega’s dat fantastisch hebben opgepakt en ik ben trots op het team dat ondanks alles een team is gebleven.

Sommige veranderingen zullen blijvend zijn. Zo kan ik me goed voorstellen dat we ook als ROV Oost-Nederland in de toekomst vaker thuiswerken en dat de online overleggen soms best een handig alternatief zijn voor een bijeenkomst op locatie. Toch kijk ik ernaar uit om het team straks weer in levende lijve te zien. Want ondanks het feit dat ik iedereen regelmatig spreek en zie via het scherm, mis ik de toevallige ontmoetingen en de informele gesprekjes. Elkaar weer in het echt ontmoeten, daar verheug ik me op.”

Nicole van Zomeren
Programmamanager ROV Oost-Nederland