Voorwaarts

Verkeersveiligheid zal vermoedelijk nooit een sexy imago krijgen, maar het is op dit moment wél een hot item. Zo maakte provincie Overijssel begin dit jaar bekend 21 miljoen euro te investeren in verkeersveiligheid en bereikbaarheid. En in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen is aandacht voor verkeersveiligheid. Soms in combinatie met mobiliteit en bereikbaarheid, maar vaak ook als een opzichzelfstaand speerpunt.

Ook tijdens het eerste verkiezingsdebat kwam de verkeersveiligheid ruimschoots ter sprake. Ik heb goede hoop dat het straks na de verkiezingen in maart wederom een plek krijgt in de nieuwe provinciale coalitieakkoorden. Het heeft in ieder geval de aandacht van onze politici.

Nieuwe overeenkomst

Ook wij hebben goed nieuws te melden. In 2014 is het ROV Oost-Nederland gestart. Een nieuw samenwerkingsverband tussen het ROV Gelderland en het ROV Overijssel. De beide provincies zijn tevreden over deze samenwerking en daarom hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode 2019-2022. Dat betekent dat we ons ook de komende jaren in Oost-Nederland blijven inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren met gedragsbeïnvloeding.

Zoek de verbinding

De risicodoelgroepen fietsers, jonge bestuurders en ouderen hebben onze speciale aandacht, net als het risicogedrag rondom snelheid, rijden onder invloed en afleiding in het verkeer. Ook blijven we inzetten op een verdere verbreding van de verkeersveiligheidsaanpak en het zoeken van verbinding met andere beleidsterreinen en samenwerking met andere partners. Deze aanpak werkt steeds meer door in onze activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met de horeca bij het bezorgscooterproject in Harderwijk, de ouderenaanpak, de buurtacties rondom snelheid, de aanpak zware drinkers in samenwerking met de verslavingszorg en de aanpak afleiding (Smart Mobility).

Werkplan 2019

Ben jij benieuwd hoe we dat allemaal gaan doen? Je leest het in ons nieuwe meerjarenprogramma 2019-2022 en in het werkplan 2019. Of blijf ons volgen via social media om ook de komende jaren niets te missen van onze projecten en campagnes. Want één ding is en blijft hetzelfde, dat is onze ambitie: iedereen komt elke dag weer veilig thuis.

Karsten ten Heggeler
Programmamanager ROV Oost-Nederland