Rijden Zonder Invloed

De normaalste zaak van de wereld

Lagerhuisdebat

Een klas wordt opgesplitst in twee groepen en gaat vervolgens met elkaar in discussie over verschillende stellingen die met het onderwerp ‘Rijden Zonder Invloed’ te maken hebben.

De leerlingen gaan met elkaar in discussie en na afloop worden er door de jury aan beide groepen punten toegekend op verschillende debatvaardigheden. De winnaars van het debat krijgen een leuke prijs en 'eeuwige roem'.

Praktische informatie

Het lespakket wordt uitsluitend gegeven aan leerlingen vanaf 15/16 jaar oud, vanaf de vierde klas of hoger.

Kosten

Dit project is onderdeel van ons programma Rijden Zonder Invloed. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit project. Wel willen we graag dat er minimaal 60 leerlingen meedoen aan dit debat, in klassen van minimaal 20 personen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Pieter Folkertsma van Responsible Young Drivers (mail naar (pieter@ryd.nl) of kijk op www.rijdenzonderinvloed.nl/doe-mee.

Vorige Volgende