ANWB Streetwise Next Level

ANWB Streetwise next level is een interactief verkeersprogramma dat leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar van het voortgezet onderwijs (alle niveaus) bewustmaakt van de gevaren in het verkeer. De lessen worden gegeven door Streetwise verkeersleerkrachten.

Door kennis, het zelf ervaren, beleven en zelfreflectie, wordt geprobeerd het gedrag van leerlingen te beïnvloeden.

Alle offline onderdelen van dit project zijn aangepast aan de richtlijnen van het RIVM en kunnen veilig worden uitgevoerd op scholen.

Er zijn drie projectenonderdelen:

1 - ANWB Verkeersworkshop IK & het verkeer: (1e klassen, 1 lesuur, in de klas, geschikt voor alle niveaus) is een interactieve verkeersworkshop met iPads waarbij wordt gekeken naar het gedrag van de jongeren in het verkeer. Wat gebeurt er, wat vind je daarvan en vooral, waarom vind je dat? Verder wordt gekeken naar bepaalde regels in het verkeer, aantallen verkeersslachtoffers en hoe gedrag in het verkeer kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. De MONO-campagne, ethische dilemma’s en confronterende beelden maken deel uit van de Verkeersworkshop.

NWB Verkeersworkshop IK & het verkeer
NWB Verkeersworkshop IK & het verkeer

2- ANWB Verkeersbus: (2e klassen, 2 lesuren, in de Verkeersbus, geschikt voor alle niveaus). De Verkeersbus staat in de buurt van de school. De opvallende Verkeersbus zit vol met de nieuwste apparatuur, waarmee de leerlingen vijf verschillende workshops volgen. Hierbij staan zelf ervaren en beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding centraal bij thema’s als mobiel telefoongebruik, rijden in groepen en afleiding in het verkeer.

3- ANWB Virtual Reality: (klas 3, 1 lesuur, in de klas, geschikt voor alle niveaus). Door middel van Virtual Reality worden de leerlingen op de plek van andere bestuurders gezet. Leerlingen moeten participeren op verkeersregels en medeweggebruikers. Zo worden zij zich bewust hoe zij zelf deelnemen aan het verkeer en gaan inzien dat zij verantwoordelijk zijn voor het nastreven van veilig verkeersgedrag in het verkeer. De les start met een filmpje en discussie over TommyBoy en (zelf)reflectie over het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

ANWB Virtual Reality
ANWB Virtual Reality

Voor wie

Aan elke sessie kunnen maximaal 30 leerlingen tegelijk meedoen. De onderdelen kunnen ook apart worden aangevraagd en ingezet op school. Het is afgestemd op de belevingswereld van leerlingen van het VMBO, het praktijkonderwijs, HAVO en VWO.

Door wie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met de ANWB via www.anwb.nl.

Vorige Volgende