Meld je aan: ontwerperscafe met accent op senioren

18-04-2019

Ook dit jaar organiseert CROW een aantal ontwerperscafés voor ROV Oost-Nederland. In een ontwerperscafé kunnen gemeenten een case of dilemma inbrengen en daar samen met andere gemeenten over sparren. Robert Hulshof, CROW: “Dit jaar organiseren we een aantal ontwerperscafés plus. Een reguliere sessie, waar we zo mogelijk linken naar seniorproof wegontwerp. Meld je snel aan!”

In een Ontwerperscafé kunnen wegbeheerders hun actuele (complexe) ontwerp-opgaven letterlijk op een aantal tafels neerleggen. Om deze met collega’s uit andere gemeenten en organisaties, in kleine groepjes te bespreken aan de hand van kaarten en schetsen. In een informele setting worden de opgaven van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen.

Robert: “We organiseren reguliere bijeenkomsten, maar leggen waar nodig en waar gevraagd het accent op senioren. Dus ook voor gemeenten waar op dit moment geen issues met ouderen in het verkeer spelen, zijn de ontwerperscafés zeker interessant.”

Accent op ouderen

Aandacht voor senioren is nodig: uit ongevallencijfers blijkt dat senioren in verhouding vaker betrokken zijn bij ongevallen. “Zij vragen een ander soort aandacht in het verkeer. Senioren vinden bijvoorbeeld complexe verkeerssituaties lastig te overzien. Hier kun je bij de inrichting van een kruising rekening mee houden. Ook vallen senioren sneller. Houd hier rekening mee bij het aanleggen van de berm. Zorg dat er geen paaltjes staan en dat de berm verhard is, zodat ze in geval van nood bij kunnen sturen.” Deze en meer tips krijg je tijdens de ontwerpcafes.

Ook inspiratie nodig?

Voor de zomer organiseert CROW twee ontwerperscafés:

  • Dinsdagmiddag 28 mei voor de ROV-partners uit de regio’s West-Overijssel en Stedendriehoek (provinciehuis Zwolle)
  • Donderdagmiddag 13 juni voor ROV-partners uit de regio’s Twente en Achterhoek (WTC Hengelo)

Er is nog plek, dus meld je snel aan. Na de zomer worden er ook sessies in de andere regio’s gehouden. Voor meer informatie en/of inschrijven, neem contact op met Robert Hulshof (robert.hulshof@crow.nl).

Vorige Volgende