Lichte afname aantal verkeersdoden in Oost-Nederland in 2018

18-04-2019

In het Nederlandse verkeer vielen vorig jaar 678 doden. Een forse stijging ten opzichte van 2017, toen dit aantal 613 bedroeg. In Oost-Nederland was sprake van een lichte daling: van 148 in 2017 naar 142 in 2018. Deze daling vond vooral plaats in Overijssel (van 65 in 2017 naar 49 in 2018). In Gelderland steeg het aantal verkeersdoden (van 83 in 2017 naar 93 in 2018).

De daling in Oost-Nederland wijkt dus af van het landelijke beeld. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de cijfers jaarlijks sterk kunnen fluctueren. Het blijven momentopnames en daarom is het verstandig om de ontwikkeling ook over een langere periode te volgen (zie grafiek, bron: CBS).

Daling stagneert de laatste jaren

Het aantal verkeersdoden in 2018 ligt ruim 40% lager dan aan het begin van deze eeuw. Maar vanaf 2010 stagneert de daling. Het aantal Oost-Nederlandse verkeersdoden schommelt de laatste jaren tussen 130 en 160, zonder dat een duidelijke trend zichtbaar is. Een zorgelijke ontwikkeling, temeer daar er ook sprake is van een flinke toename van het aantal ernstig verkeersgewonden. In Oost-Nederland ligt dit aantal de laatste jaren boven de 4000 per jaar, hetgeen zo’n 30% hoger is dan aan het begin van deze eeuw.

Vergrijzing

Een belangrijke factor bij de ongunstige ontwikkeling van de verkeersonveiligheid is de vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe en ze blijven langer mobiel, tot op zeer hoge leeftijd. Dat is te zien aan de cijfers. Zo was in 2018 45% van de verkeersdoden ouder dan 65 jaar en 30% zelfs ouder dan 75 jaar! Ouderen zijn op zich niet vaker betrokken bij ongevallen, maar ze zijn wel heel kwetsbaar, waardoor ongevallen met ouderen vaak een ernstige afloop hebben.

Afleiding

Een andere belangrijke ontwikkeling is de toenemende problematiek van afleiding. Veel automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers zijn in het verkeer bezig met allerlei activiteiten die hen kunnen afleiden, zoals luisteren naar muziek, mobiel bellen, sms’en of appen. Afleiding heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer. Alle reden om extra aandacht aan dit thema te besteden. Daarbij spelen ook de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility een belangrijke rol. Het gaat dan met name om het dilemma tussen het nut van dergelijke toepassingen (zoals navigatie en actuele verkeersinformatie) en de risico’s van afleiding.


Vorige Volgende