Verkeersveiligheid en de 1,5 metersamenleving

25-06-2020

‘Verkeersveiligheid en de 1,5 meter. Wat gaat er goed en wat kan er beter?’. Dat was het motto van de online bijeenkomst die het ROV Oost-Nederland samen met Goudappel Coffeng organiseerde voor haar partners. Want de 1,5 meter samenleving brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor gemeentelijke verkeersveiligheidscoördinatoren en wegbeheerders. Door met elkaar van gedachten te wisselen, stellingen te bespreken en mee te denken met elkaars casussen, ontstonden nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen. En dat allemaal in een online setting, zodat ook de deelnemers gegarandeerd op veilige afstand konden blijven.

Verschillende belangen

Erik Fikkert is verkeersveiligheidsadviseur bij ROV Oost-Nederland. Hij is enthousiast over deze eerste bijeenkomst. “Er waren ruim 20 mensen digitaal aanwezig bij deze bijeenkomst, een mooi aantal voor zo’n eerste keer. Je merkt dat iedereen voor dezelfde uitdagingen staat. Aan de ene kant willen gemeentes de veiligheid kunnen waarborgen en is het advies dan ook om drukke plekken te vermijden. Maar aan de andere kant willen ze hun inwoners ook de mogelijkheid geven om te gaan en staan waar ze willen en het centrum te bezoeken. Dat zorgt ervoor dat het af en toe lastig is. Deze bijeenkomst was ervoor bedoeld om elkaar te inspireren en dat is volgens mij gelukt.”

Van goede wil

Goudappel Coffeng deelde verschillende observaties over dit onderwerp. Zo valt het op dat de meeste mensen van goede wil zijn en dat voetgangers er onderling vaak wel uitkomen, vooral op plaatsen waar het niet te druk is. Van pijlen en borden moet je geen wonderen verwachten, die hebben alleen zin op hele specifieke plekken, zoals in smalle steegjes. Gastvrouwen en -heren die bezoekers op een vriendelijke manier wijzen op de regels zonder direct te handhaven blijken goed te werken. En betrek de lokale gemeenschap, zoals winkeliers en horecaondernemers bij je plannen. Zoek samen een manier om invulling te geven aan de 1,5 meter samenleving zonder dat het ten koste gaat van de gastvrijheid van een plaats. Erik: “Door samen te werken en op een vriendelijke manier uit te leggen aan bezoekers waarom iets wel of niet is toegestaan, zorg je voor draagvlak en begrip.”

Het is de eerste keer dat het ROV een dergelijke bijeenkomst online aanbiedt. Erik verwacht dat het niet voor het laatst is. “We gaan uiteraard aan de deelnemers vragen hoe zij het ervaren hebben. Als zij ook enthousiast zijn, verwacht ik dat het zeker een vervolg krijgt.”

Vorige Volgende