Van 8 naar 1 in Apeldoorn

16-09-2020

Voor het eerst naar het voortgezet onderwijs, dat is een hele verandering voor leerlingen. Het betekent onder andere dat ze vaak verder en via een andere route naar school fietsen dan ze gewend zijn. In de gemeente Apeldoorn deden scholen van zowel het primair als het voortgezet onderwijs mee aan de pilot ‘Van 8 naar 1’. Leerlingen worden op een positieve manier gestimuleerd om zich veilig te gedragen in het verkeer. Herhaling is in deze de kracht van de boodschap.

Deze pilot is een samenwerking tussen Veilig Verkeer Nederland (VVN) en TeamAlert. Het wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en georganiseerd vanuit Tour de Force. Sandra van Baars van VVN vertelt wat deze pilot uniek maakt. Sandra: “Vanuit VVN bieden we ‘van 8 naar 1’ al langer aan, maar dat richtte zich tot nu toe alleen op leerlingen van groep 8. In deze pilot trekken we het breder en betrekken we ook de ouders en zoeken we de leerlingen ook op als ze in de brugklas zitten.”

Maak afspraken met elkaar

Het project gaat om veilig fietsen van en naar school. Zaken die aan bod komen zijn onder andere afleiding, de dode hoek, zichtbaarheid en de fietsroute naar school. Sandra: “We nemen de ouders mee in de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs en vragen ze bijvoorbeeld om de fietsroute met hun kind te oefenen. Ook stimuleren we ouders om afspraken met hun kinderen te maken, bijvoorbeeld over fietsverlichting of het gebruik van je mobiele telefoon onderweg. Als de leerlingen eenmaal in de brugklas zitten, neemt TeamAlert het stokje van ons over.”

Veilig en sociaal naar school

Tom Plaum is woordvoerder van TeamAlert: “Jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom vinden we het belangrijk om met ze in gesprek te gaan. Dat doen we op een positieve manier. We vertellen ze niet wat ze verkeerd doen, maar bieden ze juist alternatieven hoe het beter kan. Bij dit project willen we met jongeren de afspraak maken dat veilig en sociaal fietsen de norm is. Want scholieren die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, fietsen vaak in grote groepen. Dat zorgt soms voor onveilige situaties en kan ergernis veroorzaken. Bijvoorbeeld als die groepen het hele fietspad in beslag nemen. Door met jongeren in gesprek te gaan en ze op een positieve manier te wijzen op hun gedrag en een beroep te doen op hun eigen verantwoordelijkheid, willen we hun gedrag positief beïnvloeden. Binnenkort gaan we naar de scholen toe en gaan we beginnen met onze interventies.”

Lastige start

Sandra en Tom zijn tot nu toe positief over de pilot. Al zorgden de coronamaatregelen wel voor een lastige start. Sandra: “We hadden natuurlijk te maken met de sluiting van de scholen. Daarom hebben we het onderdeel voor de basisschool als online module aangeboden. Ik hoop dat de pilot een vervolg krijgt, zodat we volgend jaar ook weer gastlessen in de klas zelf kunnen verzorgen. Want door de krachten te bundelen, ouders te betrekken en leerlingen langere tijd te volgen, kun je veel bereiken.”

Vorige Volgende