Verkeersveiligheid op de N36

11-06-2019

Tussen de A35 bij Almelo/Wierden en de N48 bij Ommen, loopt de N36. Rijkswaterstaat en het ROV werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze weg. Wat gebeurt er op deze weg? En hoe veranderen we dat? Vijf vragen aan Linda Kwakkel, adviseur verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat.

Linda Kwakkel
Foto 2018: uitvoering van veiligheidsmaatregelen en groot onderhoud

1. Vertel eens iets over de N36?

“De N36 is een 36 kilometer lange Rijksweg, een zogeheten autoweg, waar je op de meeste delen 100 km per uur mag rijden. De weg is in de vorige eeuw aangelegd tussen Almelo en Witte Paal. De oudste delen zijn ongeveer 60 jaar oud. Er was in die tijd minder verkeer, wegen waren smaller en werden minder intensief gebruikt. Om de N36 hier beter bij deze tijd te laten passen, hebben we de afgelopen jaren de infrastructuur verbeterd. De toe- en afritten zijn verlengd en bochten verbeterd. Er zijn ribbelmarkeringen en reflectoren aangebracht en de weg is tijdens groot onderhoud over 16 kilometer verbreed. Ook de berm hebben we hier verhard in combinatie met een dunner type asfalt, zodat er bijna geen hoogteverschil is tussen weg en berm. Hiermee is de weg vergevingsgezinder gemaakt. Mocht iemand naast de weg sturen, dan kan hij of zij beter terugsturen. De infrastructurele maatregelen leiden al tot een verbetering van de verkeersveiligheid, maar we vragen de gebruikers van de weg om alert te blijven en rekening te houden met de risico’s van onveilig rijgedrag voor zichzelf en voor andere weggebruikers.”

2. Welke gedrag zie je op de N36?

“RWS en ROV hebben het gedrag op de N36 onderzocht. De resultaten laten zien dat de N36 meer aandacht en concentratie vraagt van weggebruikers dan zij verwachten. Men laat zich afleiden, bijvoorbeeld door gebruik van de smartphone, en gunt elkaar geen ruimte bij het invoegen. Er rijdt veel vrachtverkeer met een snelheid van maximaal 80 kilometer per uur in plaats van de toegestane snelheid van 100 kilometer per uur voor het autoverkeer. En dat laatste zorgt met name voor frustratie, verveling en afleiding bij automobilisten. Er wordt dan te weinig afstand gehouden en er wordt regelmatig over de middenstreep geslingerd om te kijken of een vrachtwagen ingehaald kan worden. Daar schrikt het tegemoetkomend verkeer dan weer van. Deze gedragingen kunnen leiden tot ongevallen.”

3. Waarom denken jullie dat het veranderen van gedrag de oplossing is?

“Bovenstaand gedrag is te veranderen, daarvan zijn we overtuigd. Dit bleek ook uit de vooronderzoeken door het ROV en door Arcadis met dashcams, camera’s en onderzoek onder vrachtwagenchauffeurs. Het is ook bijzonder om te zien dat verkeersveiligheid op de N36 leeft bij de weggebruikers en omwonenden. Als er door de media bericht wordt over een ongeluk op de N36, wordt er op gereageerd door de omgeving. Men roept elkaar daarbij vaak op om zich toch eens “normaal” te gedragen op de weg. En dat is ook waar we als Rijkswaterstaat en ROV in geloven. Als iedereen -de weggebruikers, de regionale partijen en de wegbeheerder - zich samen inzetten voor veilig gedrag op de N36, rijden we samen veilig over deze weg.”

4. Waarom werken jullie daarbij samen met het ROV?

“Vanuit het Ministerie is er de behoefte aan een pilot voor gedragsbeïnvloeding. De N36 is hier een geschikte weg voor. Omdat wij expert zijn op het gebied van infrastructuur, niet op verkeersgedrag, kwamen we bij ROV Oost-Nederland terecht. Het ROV is expert op het gebied van verkeersveiligheid, focust daarbij op gedragsbeïnvloeding en heeft de ervaring die wij nog niet hebben. Ook kent ROV Oost-Nederland het gebied en legt voor ons de contacten met de betrokken partijen. Het is een fijne samenwerking waarbij we elkaar heel goed aanvullen.”

5. Wat hopen jullie samen te bereiken?

“Samen veilig over de N36. Dat kan als mensen beter opletten, minder gefrustreerd zijn - als ze even geen 100 kilometer per uur kunnen rijden - en wat meer begrip voor elkaar hebben. Dat men elkaar letterlijk meer ruimte geeft. Dit willen we doen met een verkeersveiligheidscampagne die focust op gedrag. En die campagne mag ook best gebruik maken van een aantal bestaande campagnes bestaan, als hij maar is toegespitst op de situatie en het gedrag op de N36. Daarnaast willen we dat deze samenwerking op de N36 – voor ons een pilot - een methodiek oplevert die we in de toekomst op andere N-wegen kunnen gebruiken.”

Rijkswaterstaat is op dit moment een aanbesteding aan het voorbereiden voor de verkeersveiligheidscampagne op de N36. Meer informatie over veiligheid op de N36 vind je op de website van Rijkswaterstaat.


Vorige Volgende