Een kwestie van gedrag

30-11-2020

“Er is meer aandacht voor verkeersveiligheid, dat is een goede ontwikkeling.” Na 14 jaar gewerkt te hebben als beleidsmedewerker verkeer bij de gemeente Doetinchem, gaat Jels ten Pas binnenkort met pensioen. Voor het ROV Oost-Nederland maakt ze de balans op en deelt ze graag haar ervaring en tips met collega’s. “Het delen van kennis biedt kansen.”

Jels: “Ik merk dat er landelijk meer aandacht is voor verkeersveiligheid, onder andere doordat er nu een Strategisch Plan Verkeersveiligheid is. Ook zie ik dat er een verschuiving gaande is qua focus. Er is steeds meer aandacht voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. De auto speelt een minder prominente rol. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling.”

Attentie graag

“Verkeersveiligheid is volgens mij vooral een kwestie van gedrag. Mensen hebben de neiging om bij onveilige situaties de gemeente te bellen om het op te lossen. Dat is in al mijn jaren bij de gemeente zo geweest. Terwijl je de oplossing vaak zelf in de hand hebt. Als er in een woonwijk te hard wordt gereden, blijkt het vaak zo te zijn dat het de bewoners zelf zijn, die zich niet aan de snelheid houden. Maak daar afspraken over met je buren en spreek elkaar erop aan. Wat ook heel goed werkt is om attentie te creëren. Spelen er bijvoorbeeld vaak kinderen op de stoep, plaats een Victor Veilig pop, of leg een skippybal of ander groot speelgoed op de stoep. Automobilisten gaan dan automatisch langzamer rijden en beter opletten. Ook rondom schoolomgevingen zie je dat terug. Juist omdat het er druk is en soms onoverzichtelijk, letten mensen extra goed op.”

Kennisdelen en samenwerken

Jels ziet dat de verkeersregels bij veel mensen zijn weggezakt, waardoor er soms gevaarlijke situaties ontstaan. Samenwerken en kennisdelen zijn volgens haar de oplossing. “Op de basisschool is verkeer een vast onderdeel van het lesaanbod. In het voortgezet onderwijs is daar al iets minder ruimte voor, maar is er bijvoorbeeld wel veel aandacht voor alcohol en afleiding in het verkeer. Als je daarna je rijbewijs wilt halen, moet je nog één keer de verkeersregels uit je hoofd leren voor je examen en daarna houdt het op. Terwijl het belangrijk is om je kennis bij te houden en op te frissen. Hoe zat het ook alweer met voorrangssituaties bij in- en uitritten? En wat betekenen die groene strepen op de rijbaan? Dat probleem kun je makkelijk oplossen door regelmatig korte informatieve artikelen te plaatsen op bijvoorbeeld de site van je gemeente, social media of in de huis-aan-huiskrant. Als je daarin samenwerkt met collega’s van andere gemeenten, hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. Je kunt bijvoorbeeld een hele serie korte berichten maken over verkeersregels, die iedereen op zijn eigen kanalen kan delen.”

Goed leren fietsen

“Ik ben er trots op dat we in de gemeente Doetinchem samen met onze lokale afdeling van VVN het praktisch verkeersexamen weer nieuw leven hebben ingeblazen. We merkten dat steeds minder scholen in onze gemeente hieraan deelnamen. Hierdoor konden kinderen minder goed fietsen en dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Vooral als deze leerlingen naar de middelbare school gingen. Samen met VVN hebben we er hard aan gewerkt om het praktisch verkeersexamen weer in te voeren en met succes. Bijna alle scholen doen er nu weer aan mee waardoor veel kinderen meer fietservaring hebben opgedaan voor ze naar het voorgezet onderwijs gaan.”

Vorige Volgende