Grip op zware alcoholovertreders

03-06-2019

Zware alcoholovertreders vormen een kleine groep, maar zijn wel verantwoordelijk voor 2/3 van de slachtoffers van alcohol gerelateerde ongevallen. Reden voor het ROV Oost-Nederland en het ROV Fryslân om het Trimbos-instituut te vragen onderzoek te doen hoe je deze specifieke groep kunt bereiken. Dit onderzoek met belangrijke aanbevelingen is nu voor iedereen te raadplegen.

Linda Oberink, verkeersveiligheidsadviseur bij ROV Oost-Nederland: “De zware drinkers, met meer dan 1,3 promille in het bloed, zijn voor ons als verkeersveiligheidsorganisatie een lastig te bereiken doelgroep. De groep bestaat uit 2 risicogroepen. Je hebt de incidenteel zware drinkers die op een avond, bijvoorbeeld tijdens het stappen, veel te veel drinken. En daarnaast heb je de chronische overmatige drinkers, die vrijwel dagelijks meerdere glazen alcohol drinken. Deze 2 risicogroepen bestaan uit heel weinig mensen en er spelen vaak veel meer problemen, bijvoorbeeld op het sociale vlak of op het gebied van verslavingen. Daarom hebben we het Trimbos-instituut gevraagd om voor ons een verkenning uit te voeren. Ik ben heel blij met het resultaat, want er staan waardevolle aanbevelingen in, waar we mee aan de slag kunnen.”

Betrek de sociale omgeving

Er liggen kansen om meer aansluiting te zoeken bij de sociale omgeving van de problematische drinker, zowel op het gebied van zorg als in de vrienden- en familiekring. Linda: “Rijden onder invloed komt in een hulpverleningstraject nu nog niet vaak ter sprake. De vraag ‘hoe ben je hier vandaag gekomen, of hoe ga je straks naar huis’ wordt niet gesteld. Daar liggen kansen. We kunnen met de verslavingszorg, die ook al betrokken was in de verkenningsfase, kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Ook het betrekken van de naaste omgeving, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van noodscenario’s, biedt kansen. Een noodscenario biedt handvatten zodat mensen kunnen ingrijpen als ze zien dat iemand met teveel drank op van plan is achter het stuur te stappen. We zijn nu bezig de aanbevelingen te vertalen naar concrete acties en zoeken daarbij uiteraard weer de samenwerking met diverse relevante partijen zoals de Verslavingszorg maar bijvoorbeeld ook de horeca.”

Benieuwd naar het onderzoek en de aanbevelingen? Het rapport staat online en is door iedereen in te zien.


Vorige Volgende