Verkeersveiligheid doe je samen

18-04-2019

Vannacht maakte het CBS bekend dat er in 2018 in totaal 678 verkeersdoden zijn gevallen in het Nederlandse verkeer. Hiervan vielen er 93 in Gelderland en 49 in Overijssel. Het is een forse stijging ten opzichte van 2017. Toen vielen er in totaal 613 slachtoffers in het verkeer. Cijfers waar we iets mee moeten. Wij streven ernaar dat iedereen iedere dag weer veilig thuiskomt. Een ambitie waarin we blijven geloven. Al hebben we jullie daar keihard bij nodig.

Bert Boerman, voorzitter ROV Oost-Nederland: “In Oost-Nederland zijn in 2018 gelukkig minder verkeersdoden gevallen, dan in 2017. Hier zijn we blij mee, al verongelukken er nog steeds teveel mensen. Sinds 2007 zien we dat het aantal verkeersdoden per jaar niet meer verminderd. Het aantal verkeersslachtoffers in Oost-Nederland schommelt sinds die tijd rond hetzelfde niveau, met af en toe een uitschieter naar onder of naar boven. Wij willen dat iedereen iedere dag weer veilig thuiskomt. Iedere lege stoel is er een teveel.”

Wees je bewust van je kwetsbaarheid

Connie Bieze, vice-voorzitter: “Afleiding in het verkeer is een belangrijk thema voor ons. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen minder op hun telefoon focussen tijdens autorijden of fietsen. Iedereen wil altijd bereikbaar zijn en niets missen. Autorijden en appen, of fietsen en Facebooken. We denken twee dingen tegelijk te kunnen en zijn ons niet bewust van de eigen kwetsbaarheid.”

Om het gedrag van weggebruikers te veranderen, moeten we samenwerken. We zijn ervan overtuigd dat we dan meer bereiken. Daarbij kiezen we voor een integrale aanpak, waarbij we focussen op educatie, communicatie, handhaving en de inrichting van een weg. Een paar concrete voorbeelden hiervan.

Educatie

Omdat jonge maaltijdbezorgers vaak overlast veroorzaken in het verkeer, sloeg men in Harderwijk de handen ineen. Het project Veilig bezorgen werd uitgerold. Een mooie samenwerking tussen gemeente, horeca, politie, KNMV en het ROV. Conny Bieze: “De maaltijdbezorgers kregen een training van de KNMW en werden zich bewust van hun eigen gedrag. We zien dat deze bezorgers zich nu echt veiliger gedragen in het verkeer. Een mooi en succesvol project, dat een vervolg gaat krijgen in Oost-Nederland.”

Communicatie en campagnes

Ook communicatie is belangrijk. Door het actief inzetten van landelijke en regionale campagnemiddelen. Maar ook de N36, een Rijksweg tussen Ommen en Almelo, is hier een mooi voorbeeld van. Een 80km weg, waar niet ingehaald mag worden. Op deze weg gebeuren veel (dodelijke) ongelukken. Bert Boerman: “Afleiding en snelheid spelen hier een grote rol. Als je achter een vrachtwagen rijdt, dan zie je weinig en kun je ook echt niet harder dan 80 kilometer per uur rijden. Hierdoor krijgen mensen het gevoel dat ze niet op hoeven te letten, raken ze afgeleid of ze doen gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Samen met Rijkswaterstaat kijken we hoe we de weggebruiker bij de les kunnen houden. Een unieke samenwerking, we hebben er grote verwachtingen van.”

Handhaving

Een recent voorbeeld van onze betrokkenheid bij handhaving zijn de buscontroles in Oost-Nederland, een mooie samenwerking tussen de politie en het ROV. Politieagenten die vanuit een bus vrachtwagens controleren op onveilig (en verboden) gedrag. Met resultaat, er zijn flink wat boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Conny Bieze: “Handhaven is wat ons betreft belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren. Als de pakkans voor een overtreding groot is, nemen mensen minder snel het risico.”

Infrastructuur

Een rotonde haalt de vaart uit het verkeer, een drempel doet hetzelfde. ROV Oost-Nederland legt geen infrastructuur aan, maar levert wel kennis over verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Bert Boerman: “Dit jaar organiseren we bijvoorbeeld ontwerperscafés voor gemeenten, waarin we het onder andere gaan hebben over hoe je infrastructuur seniorproof kan maken.” Conny Bieze vult aan: “Heel interessant en noodzakelijk, ook Oost-Nederland vergrijst en senioren zijn in verhouding vaker bij een (eenzijdig) ongeluk betrokken.”

Over de grens

Het ROV werkt ook grensoverschrijdend samen. Bert Boerman: “Sinds kort zitten we met de Duitse politie om tafel om het aantal ongevallen met motorrijders in de grensstreek te verkleinen. De Duitsers hebben veel last van Nederlandse motortoeristen die in Duitsland eens even flink gas geven - met alle gevolgen van dien - terwijl Duitse motorrijders de Nederlandse verkeersregels niet goed kennen. Daar gaan we samen iets aan doen.”

De aanhouder wint

Politiechef Hans Bijkerk zegt het al. Door de pakkans te vergroten en samen te werken, blijft verkeersveiligheid op de agenda staan. Daarnaast bestaan sinds eind 2018 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Een plan van onder andere twee ministeries, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse gemeenten. In dit plan staat hoe we er samen voor gaan om het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen. Ook in Oost-Nederland gaan we met dit plan aan de slag. Meer hierover lees je in een volgende nieuwsbrief.

Vorige Volgende