Het SPV 2030 in de regio

30-01-2020

Een vernieuwde visie op verkeersveiligheid. Dat is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, oftewel het SPV 2030. Een plan om met overheden, wegbeheerders en maatschappelijke partijen het aantal verkeersslachtoffers flink te verminderen. Om dit te bereiken willen de gezamenlijke partijen dat verkeersveiligheid méér en structureel aandacht krijgt, op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Ebelien Groefsema van provincie Overijssel en Lucie Hick van provincie Gelderland vertellen hoe hun provincies gehoor geven aan deze oproep.

Ebelien: “Er liggen op dit moment drie belangrijke opgaven. Het opstellen van een risicoanalyse, een uitvoeringsagenda en een goede overlegstructuur (governance) om de samenwerking te borgen met alle belangrijke verkeersveiligheidspartners. Overijssel kent al een degelijke structuur en vorig jaar is daar een Bestuurlijk Overleg Verkeersveiligheid aan toegevoegd.” Lucie: “In Gelderland bestaat zo’n provinciebrede governance nog niet, dus ik ben op dit moment druk bezig om mensen te enthousiasmeren en partijen samen te brengen. Om dat te bereiken werk ik in de eerste plaats aan de bewustwording. Want het SPV 2030 en wat dat betekent in de praktijk, leeft nog niet bij iedereen. We moeten samen aan de slag en dit is hét moment om plannen voor het vergroten van de verkeersveiligheid om te zetten in concrete acties.”

Het moet beter

Lucie: “Het is natuurlijk niet zo dat we de afgelopen jaren niets aan verkeersveiligheid hebben gedaan, integendeel. Bij de inrichting van wegen in de provincie staat verkeersveiligheid altijd bovenaan het prioriteitenlijstje en ook met het ROV Oost-Nederland werken we al jaren gezamenlijk aan verkeersveiligheid. Maar het is wel zo dat alle inspanningen nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, er zijn nog steeds te veel verkeersslachtoffers. Het SPV 2030 vraagt van iedereen een extra inzet, bovenop alles wat we al deden. Het moet beter. Maar hoe? Dat is de vraag waar we met elkaar in de regio een antwoord op moeten vinden.”

Ebelien: “Alle provincies hebben in het najaar een eerste schets van een risico-inventarisatie opgeleverd. Binnenkort wordt er gewerkt aan een aanvullende analyse die uitgewerkt wordt tot een uitvoeringsagenda verkeersveiligheid per regio. Halverwege dit jaar moet deze agenda er liggen. In dit proces van inventarisatie tot uitvoeringsagenda trekken we gezamenlijk op met de collega’s van de provincie Gelderland. We delen kennis en bespreken samen de mogelijkheden voor de uitvoering van de opdrachten.” Lucie: “Die samenwerking is heel prettig, want verkeersveiligheid gaat over provinciegrenzen heen en we staan voor dezelfde uitdagingen.”

Verkeersveiligheidsrisico’s voorkomen

Eén van de ambities van het SPV 2030 is dat de overheden zich richten op risico-gestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Dat betekent: ongevallen voorkomen, door proactief met risico’s in het verkeer aan de slag te gaan. Waar vinden de meeste ongevallen plaats en waarom? Hoe verkleinen we samen deze risico’s om de ongevallen te voorkomen? Ebelien: “In de eerste risico-inventarisatie komen de volgende thema’s voor de provincie Overijssel naar voren: 30, 50, 60, en 80 km wegen, landbouwverkeer (en fiets), ouderen en fiets, beginnende bestuurders en de risico’s gericht op het gedrag van de verkeersdeelnemer zoals, rijden onder invloed, snelheid en afleiding. De provincie gaat binnenkort aan de slag met de aanvullende risicoanalyse en wil daarbij een procesbegeleider aanstellen die de contacten met de gemeenten onderhoud. De gemeenten worden hierover ook geïnformeerd via de ambtelijke en bestuurlijke overleggen.” Lucie: “De thema’s die voor Gelderland-breed uit de eerste inventarisatie komen verschillen niet veel van de Overijsselse thema’s. Wij gaan hiermee met de regio’s en gemeenten verder aan de slag.”

Meer weten over het SPV 2030?

Meer weten over de inhoud, aanpak en het proces? Kijk dan op de website van het kennisnetwerk SPV of download het plan op de site van de Rijksoverheid.


Vorige Volgende