Nieuwe gezichten: Heidy van Essen en Marco Oving

08-11-2018

In Overijssel zijn twee Regionaal Verkeersveiligheid Coördinatoren aangesteld. Marco Oving en Heidy van Essen. Zij zijn contactpersoon voor de gemeenten en organiseren de netwerkbijeenkomsten voor de Overijsselse VEVO-scholen. We stellen ze graag even aan je voor.

Heidy van Essen

Heidy (44) woont met man en kinderen in Olst. Zij is geen onbekende voor het ROV. Van 2009 tot en met 2014 was zij projectleider VEVO en accountmanager voor Twente voor het voormalige ROVO. Ook hield zij zich bezig met verkeerseducatie op het basisonderwijs.

Heidy is terug op honk! “Na een aantal omzwervingen en een korte break ben ik in januari 2017 gestart als ZZP-er onder de naam Verkeer & Zo! Ik merkte dat verkeersveiligheid, en dan met name de gedragsbeïnvloeding, een grote missie is in mijn leven. Door mijn eigen bedrijf te starten, kan ik mij daar voor 100% voor inzetten. Toen de vacature voor regionaal verkeersveiligheidscoördinator voorbijkwam, heb ik geen moment getwijfeld. Ik ben ontzettend blij dat ik weer voor deze organisatie mag werken!”

Contactgegevens

Telefoon: 06 46 63 10 04
E-mail: h.v.essen@overijssel.nl

Marco Oving

Marco (44) woont in Meppel. Hij heeft een verkeerskundige achtergrond en is sinds ruim 10 jaar ZZP-er. Hij heeft veel ervaring op het gebied van gedragbeïnvloedende projecten. Zo werkt hij voor het ROV Oost Nederland al een aantal jaren als projectleider voor de gemeenten in Gelderland. Hij begeleidt aanbestedingen, onderhoud de contacten met aanbieders en gemeenten en zorgt ervoor dat de aanbieders doen wat ze beloven. Nu gaat hij ook vol enthousiasme aan de slag als RVVC-er voor de regio West Overijssel.

Contactgegevens

Telefoon: 06 46 03 76 66
E-mail: m.oving@overijssel.nl

Netwerkbijeenkomsten

Met het tekenen van een VEVO-convenant, verplichten scholen zich om deel te nemen aan de door het ROV Oost-Nederland georganiseerde netwerkbijeenkomsten. Door het vertrek van de vorige VEVO-coordinator zijn er dit jaar geen twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft geen consequenties voor de subsidies aan scholen. Volgend jaar pakken Heidy en Marco dit weer op. Medio februari – maart 2019 organiseren zij een netwerkbijeenkomst voor de scholen en gemeenten. Dan praten zij iedereen bij over de nieuwe plannen voor verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Graag tot dan!

Vorige Volgende