Onze plannen voor 2020

03-02-2020

Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid en afleiding in het verkeer; dat zijn de thema’s waar ROV Oost-Nederland zich de komende jaren op gaat focussen. Hiermee sluiten we aan bij het SPV 2030 en dragen we bij aan een pro-actieve aanpak. Om het gedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden zetten we bijvoorbeeld actief communicatie, educatie en voorlichting in rondom de landelijke verkeersveiligheidscampagnes, werken we intensief samen met partners zoals gemeenten en politie en gaan we met werkgevers in gesprek over hun rol bij het versterken van de sociale norm rond risicogedragingen in het verkeer. Onze missie is en blijft: ‘Iedereen elke dag weer veilig thuis.’

De provincies Overijssel en Gelderland werken binnen het ROV Oost-Nederland nauw samen aan de verkeersveiligheid. Binnen het gezamenlijk werkplan laten we zien op welke programma’s en projecten we het komende jaar gaan inzetten. Het accent van de werkzaamheden ligt op samenwerking, integraliteit en verbreding met maatschappelijke partners, het onderwijs, onderzoek- en kennisinstituten en overheid.

“Aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers is belangrijk”

Gedeputeerden Christianne van der Wal van Gelderland en Bert Boerman van Overijssel zijn portefeuillehouder verkeersveiligheid in hun provincie.

Christianne van der Wal: “Ongevallen ontstaan helaas vaak door verkeerd gedrag, zoals bijvoorbeeld afleiding door een mobiel. Het is dan ook van groot belang dat we ons daar bewust van zijn. Daarom is het goed daar verkeersdeelnemers van bewust te maken en ook een beroep te doen op werkgevers. Als je deel neemt aan het verkeer ben je even niet bereikbaar!”

Bert Boerman: “Tegenwoordig blijven ouderen langer vitaal en in beweging, bijvoorbeeld met de elektrische fiets. Ze zijn echter wel een van de kwetsbare verkeersdeelnemers en relatief vaak betrokken bij ongevallen met letsel. Daarom vind ik het belangrijk dat het ROV zich het komende jaar specifiek gaat bezighouden met kwetsbare verkeersdeelnemers. Het programma Doortrappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt hiervoor prima handvatten die we in Oost-Nederland gaan inzetten.”

Benieuwd naar onze plannen en ambities? Bekijk ons werkplan en het meerjarenprogramma op onze site.

Vorige Volgende